Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Δουλεύοντας από την Κύπρο για λογαριασμό εταιρείας του Εξωτερικού.

Στην σύγχρονη εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ραγδαίας εξέλιξης των πληροφοριακών συστημάτων, με όλες τις αλλαγές της περιόδου COVID στην ζωή μας, ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι σε εταιρείες στο εξωτερικό, επιθυμούν (με την σύμφωνη γνώμη των εργοδοτών τους), να ιδρύσουν μία Κυπριακή Εταιρεία (LTD) και να συνεχίσουν να εργάζονται για λογαριασμό τους, ως εξωτερικοί, remote, συνεργάτες.

Προκειμένου να συμβεί αυτό, οι αλλοδαπές αυτές εταιρείες απαιτούν την σύσταση Κυπριακής εταιρείας, προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις με τους πρώην υπαλλήλους τους, (νυν contractors), εξωτερικούς συνεργάτες τους.

Κατά συντριπτική δε πλειοψηφία, δέχονται πως το ετήσιο συμβόλαιο με τη νέα Κυπριακή εταιρεία ισούται με το μικτό κόστος, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή διαφόρων εξόδων που είχαν ως εργοδότες μισθωτού: Ασφαλιστικές εισφορές, διάφορα benefits σε είδος, φόροι μισθωτών υπηρεσιών κλπ.

Συνεπώς το τελικό ετήσιο ποσό σύμβασης, συμβολαίου, υπερβαίνει το αντίστοιχο του καθαρού ετήσιου μισθού.

Η τάση λοιπόν αυτονόμησης των αυτοαπασχολούμενων με Κυπριακή εταιρεία, συνεχίζεται με ανοδική τάση έως σήμερα και διαφαίνεται πως θα εξακολουθήσει, δεδομένου πως η τεχνολογία επιτρέπει, κυρίως σε εργαζομένους στην παροχή υπηρεσιών, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εξ αποστάσεως (remotely) σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου.

Εξάλλου, σημαντικά Φορολογικά Κίνητρα του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου, δίνουν (τελείως νόμιμα) την δυνατότητα να απολαύσουν το 87,5% των εισοδημάτων τους (!) καθώς η Φορολόγηση είναι σταθερά 12.5% τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, σε περίπτωση επαναπατρισμού των Μερισμάτων (cash out) με Φορολογικό Πιστοποιητικό που εκδίδετε απο το Υπ. Οικονομικών στην Κύπρο και κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ για τον έλεγχο της Ελληνικής Φορολογικής Δήλωσης (Ε1), κάνοντας χρήση της Αποφυγής Διπλής Φορολογίας βάσει του ισχύοντος Φορολογικού Νόμου.

 

Η εταιρεία EPIDOSIS – Expand Your Business αναλαμβάνει καθημερινά  την Σύσταση  και την  Τήρηση λογιστηρίου ανάλογων επιχειρήσεων, σε ένα εύρος ειδικοτήτων όπως

Προγραμματιστές, Sales, HR, Procurement, Marketing, Communication, Business Strategy, Financial Managers.

 

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

 

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού