Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας;

Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως μέρισμα. Ενώ αντίστοιχα μία ελληνική εταιρεία μόλις το 60% των καθαρών κερδών. 

Οι βουλγαρικές εταιρείες δεν υπόκειται σε μία σειρά από extra φορολογήσεις  όπως η προκαταβολή φόρου επόμενου έτους, το ΕΝΦΙΑ, ο ειδικός φόρος ακινήτου (ΕΦΑ) ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου, το τέλος επιτηδεύματος και πολλοί άλλοι φόροι και χαρτόσημα.

 

Τέλος, στην διαδικασία τήρησης βιβλίων και στοιχείων το σύστημα είναι πολύ απλοποιημένο, χωρίς my data, διασύνδεση του POS με ταμειακές μηχανές κλπ.

2. Η Βουλγαρία αποτελεί ασφαλή Φορολογικό Προνομιακό Προορισμό για έναν επιχειρηματία ή ελλοχεύει κινδύνους;

Βουλγαρία αποτελεί κράτος μέλος της ευρωπαΐκής ένωσης και δίνει τη δυνατότητα σε έναν επιχειρηματία που θα αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα να βασιστείς τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, στην διατραπεζική Διασύνδεση η ανταλλαγή πληροφοριών, στον κανόνα για φορολόγηση στο παγκόσμιο εισόδημά, στην συνεργασία με τα άλλα κράτη και τις φορολογικές αρχές για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος και με φορολογικές αρχές οι οποίες εντοπίζουν παραβάσεις και επιβάλλουν πρόστιμα στους παραβάτες.

 

Συνεπώς υπάρχουν κανόνες όπως και στα άλλα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης που καθιστούν ισότιμο κράτος την Βουλγαρία και όχι έναν ριψοκίνδυνο φορολογικό προνομιακό προορισμό.

3. Εάν θέλω να προβώ σε αγορά / μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα με την Βουλγαρική εταιρία, απαλλάσσομαι απο την καταβολή φόρων στην Ελλάδα;

Η αγορά / μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας μίας βουλγαρικής εταιρείας, συνοδεύεται με την επιβολή όλων των φόρων που ισχύουν στην Ελλάδα καθώς το ακίνητο βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια και όλες οι αλλοδαπές εταιρείες, συνεπώς και οι βουλγαρικές, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τις ελληνικές.

4. Τα e-shop που είναι εγκατεστημένα στην Βουλγαρία, όταν πουλάνε στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού, επιβαρύνονται τα προϊόντα με ΦΠΑ;

Τα e-shop  που είναι εγκατεστημένα στην Βουλγαρία και που απευθύνονται σε πελάτες ιδιώτες έχουν επιβολή ΦΠΑ στις συναλλαγές τους, τόσο εντός της Βουλγαρίας όσο και στην πώληση στο εξωτερικό. Μάλιστα με το σύστημα OSS υπάρχουν προϋποθέσεις και όροι για να κάνουν  απόδοση του ΦΠΑ στα κράτη που δραστηριοποιούνται.

5. Με ποιον τρόπο μπορώ να αποκτήσω και να οδηγάω στην Ελλάδα ένα αυτοκίνητο με Βουλγαρικές πινακίδες; Διατρέχω κάποιον κίνδυνο κατάσχεσης απο τις Τελωνειακές ή Φορολογικές Αρχές εάν με σταματήσουν για επιτόπιο έλεγχο;

Ασφαλώς! Είναι πάρα πολύ σοβαρή παράβαση και επισύρει κατάσχεση του οχήματος όταν ο οδηγός δεν είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, δηλαδή να ανήκει στην δόυ κατοίκων εξωτερικού ως φυσικό πρόσωπο, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα επιβληθεί τέλος ταξινόμησης και το Φ.Π.Α. του οχήματος.

Υπάρχουν επιτήδειοι που προβαίνουν σε μίσθωση οχημάτων από εταιρείες ή σε εξουσιοδότηση από άλλα πρόσωπα, τα οποία όμως έχουν την ίδια επικινδυνότητα σε επιτόπιο έλεγχο.

6. Η ασφάλιση μου, εάν ιδρύσω Βουλγαρική εταιρία, είναι υποχρεωτικά στον Ασφαλιστικό Φορέα της Βουλγαρίας ή μπορεί να γίνει στον ΕΦΚΑ στην Ελλάδα; Μπορώ να έχω πλήρη κάλυψη σε σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Ελλάδα;

Η διαδικασία υπάρχει και υποστηρίζεται βάσει νομοθεσίας  απο την εταιρεία μας προς τους πελάτες μας. Έχουμε όλο το μισθοδοτικό πλάνο για κάλυψη ασφαλιστικών υποχρεώσεων στον ΕΦΚΑ στην Ελλάδα για λογαριασμό της Βουλγαρικής σας εταιρείας. Απλά μας το ζητάτε και σας συνδέουμε με το σύστημα  του ΕΦΚΑ και θα έχετε πλήρη κάλυψη σε σύνταξη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Ελλάδα.

7. Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της Ελληνικής μου εταιρίας στην Βουλγαρία με την ιδρυση κάποιου υποκαταστήματος; Μπορεί να γίνει και το αντίθετο; Ποιες οι διαφορές;

Η επέκτασή της επιχείρησης σας  (Expand your business) από την Ελλάδα στη Βουλγαρία μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια με την ίδρυση υποκαταστήματος (branch). Από την Ελλάδα και την μητρική εταιρεία (headquarters).

 

Μπορεί φυσικά να υποστηριχθεί και η αντίστροφη πρόταση οπότε κεντρικά θα βρίσκονται στην Βουλγαρία και το υποκατάστημα της βουλγαρικής εταιρείας στην Ελλάδα.

Οι παραπάνω σχέσεις μας δίνουν την δυνατότητα να έχουμε συνδυαστική φορολογική νομοθεσία καθώς η εταιρεία στην Ελλάδα θα έχει υψηλότερη φορολογία (22%) Ενώ η εταιρεία που θα βρίσκεται στην Βουλγαρία θα έχει χαμηλότερη φορολογία (10%).

 

Σε κάθε περίπτωση ο ενοποιημένος ισολογισμός μεταξύ των δύο εταιριών δίνει τη δυνατότητα να έχουμε διαφορετική απεικόνιση στην φορολογία και στην μετακίνηση κεφαλαίων καθώς και στην λήψη των αποφάσεων εκ μέρους της διοίκησης.

8. Τα χρήματα που κερδίζω με την εταιρία μου στην Βουλγαρία, μπορώ να τα μεταφέρω σε ατομικό λογαριασμό ως μέρισμα στην Ελλάδα; Με ποια διαδικασία; Θα επαναφορολογηθούν τα κέρδη και τα μερίσματα της Βουλγαρικής μου εταιρίας στην Ελλάδα, εάν δεν είμαι Φορολογικός Κάτοικος Εξωτερικού;

Τα χρήματα που προέρχονται από κέρδη της βουλγαρικής εταιρείας μπορούν να επαναπατριστούν και φορολογικά και τραπεζικά στην Ελλάδα με την διαδικασία της έκδοσης πιστοποιητικού διανομής μερίσματος χωρίς να υπάρχει κανένας κίνδυνος – φόβος για επαναφορολόγηση στην Ελλάδα καθώς η συνθήκη αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ των δύο κρατών μας δίνει την δυνατότητα να μην έχουμε extra φόρο.

9. Ποια είναι η διαδικασία σύστασης μίας Βουλγαρικής εταιρείας; Πόση γραφειοκρατία έχει και τι δυσκολίες θα αντιμετωπίσω κατά την σύσταση της εταιρείας και το άνοιγμα του εταιρικού Τραπεζικού Λογαριασμού;

Η διαδικασία σύστασης μίας βουλγαρικής εταιρείας απαιτεί ως δικαιολογητικά την ταυτότητα και ένα φορολογικό στοιχείο που θα αποτυπώνεται το ΑΦΜ σας. Συμπληρώνοντας μια αίτηση και με την ταυτόχρονη παρουσία σας στην Βουλγαρία μέσα σε δύο μέρες ιδρύεται η βουλγαρική εταιρεία και μπορεί να λειτουργήσει σε όλο τον κόσμο με συναλλαγές που δεν έχουν περιορισμούς.

10. Χρειάζεται να έχω κάποια υπόσταση (substance) στην Βουλγαρία για να μην χαρακτηριστεί η εταιρία μου εικονική ή εταιρία «φάντασμα» όπως αναφέρουν οι φορολογικές αρχές;

Ασφαλώς! Η Υπόσταση (Substance) είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να φροντίσετε η εταιρεία σας έχει Επαγγελματική Στέγη (όχι μόνο την φορολογική έδρα, το γραφείο του λογιστή ή του δικηγόρου σας) αλλά πραγματική εγκατάσταση με ρεύμα – νερό – τηλέφωνα – Internet – κοινόχρηστα – έπιπλα – σκεύη – μηχανήματα – απασχολούμενο προσωπικό  – ιστοσελίδα κλπ.

Για όλα τα παραπάνω αναλαμβάνουμε να σας καθοδηγήσουνε για να τα εξασφαλίσετε ώστε να μην χαρακτηριστεί η εταιρία σας στην Βουλγαρία  εικονική ή εταιρία «φάκελος» όπως αναφέρουν οι φορολογικές αρχές.

 

Στην EPIDOSIS τα έμπειρα Στελέχη μας είναι Tax Experts και διασφαλίζουμε ΕΓΓΡΑΦΩΣ μηδενικά λογιστικά και ελεγκτικά λάθη προς τους πελάτες μας! Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για μία συνάντηση στα γραφεία μας στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, στην Λάρισα ή στην Σόφια στην Βουλγαρία. 

 

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Newsletter

Υπ. Εσωτερικών: Ειδικές άδειες στο Δημόσιο για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις Ευρωεκλογές

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/255/οικ.9685/2024, με τίτλο: «Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών ενόψει των Ευρωεκλογών –Διευκολύνσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος».   Με