Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Business Process Outsourcing

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον δημιουργεί ευκαιρίες σημαντικής ανάπτυξης για τις εταιρίες σε ένα πλαίσιο όμως ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και απαιτητικό όσον αφορά την ποιότητα της διαθέσιμης πληροφορίας και την λήψη των σωστών αποφάσεων την κατάλληλη χρονική στιγμή. H ΕPIDOSIS ως αξιόπιστος συμβουλευτικός βραχίονας επιχειρήσεων παρέχει στους πελάτες της εξατομικευμένες υπηρεσίες Business Process Outsourcing οι οποίοι απολαμβάνουν βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους και πολύτιμη ευελιξία με μειωμένο κόστος.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας Business Process Outsourcing επικεντρώνονται στο πεδίο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικής Λογιστικής με έμφαση στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρότυπων αναφορών διαχείρισης (managerial reporting, budget, forecast, cash flow reporting), επιχειρηματικής μοντελοποίησης και
επιχειρηματικών πλάνων (business modelling) και χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής.

Πολύτιμα εργαλεία τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στην επιχείρησή σας να διευρύνει τις δραστηριότητές της και να βελτιστοποιήσει συνολικά την οικονομική διαχείριση. Δίνεται η δυνατότητα αυξομείωσης του όγκου των υπηρεσιών σε περίπτωση αναδιάρθρωσης της επιχείρησης, με παράλληλη προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες διατηρώντας ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών.

Η διοίκηση της επιχείρησης έχει την ευελιξία και τη δυνατότητα να επικεντρωθεί σε στρατηγικούς τομείς της δραστηριότητάς της και να προχωρήσει σε σημαντικές αποφάσεις για την περαιτέρω εξέλιξή της κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο αποκτώντας πρόσβαση σε αξιόπιστη και πολύτιμη πληροφορία. Η επιχείρηση επιτυγχάνει μείωση κόστους καθώς δεν απαιτείται η αγορά εξοπλισμού και η αναζήτηση του κατάλληλου προσωπικού, και με ένα σταθερό περιοδικό κόστος καλύπτει τις ανάγκες της σε ποιοτική χρηματοοικονομική και λογιστική πληροφόρηση.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: