Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Brexit – Ένας συνοπτικός οδηγός για το τι ισχύει από την 01.01.2021

Brexit – Ένας συνοπτικός οδηγός

Σημαντικές αλλαγές για τους Έλληνες που εργάζονται ή φοιτούν στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεπάγεται το τέλος της περιόδου μετάβασης και η οριστική αποχώρηση των Βρετανών από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση.

Για τουριστικά ταξίδια δεν χρειάζεται η έκδοση βίζας. Οσοι Ελληνες επιθυμούν να επισκεφθούν το Ηνωμένο Βασίλειο από το νέο έτος μπορούν να το κάνουν με το διαβατήριό τους (όχι όμως, μετά την 1.10.2021, με την ταυτότητά τους).

Το λογιστικό τμήμα της EPIDOSIS, σας παραθέτει τα σημαντικότερα σημεία που ισχύουν κατά τις σχετικές διατάξεις της ΑΑΔΕ, μετά την 01.01.2021 ανάμεσα στην Ελλάδα και κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ, στα εξής σημαντικά επίπεδα.

  • Φοιτητές
  • Επιχειρήσεις
  • ΦΠΑ
  • Εργασία

 

 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με την Καθημερινή, για Έλληνες πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν διαθέτουν μόνιμη άδεια διαμονής ή επ’ αόριστον άδεια παραμονής και που θέλουν να συνεχίσουν να διαμένουν εκεί, οι δυνατότητες είναι δύο: αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος εγκατάστασης για πολίτες της Ε.Ε. (EU Settlement Scheme) ή αίτηση για βρετανική υπηκοότητα. Η προθεσμία για αίτηση στο πλαίσιο του προγράμματος εγκατάστασης για πολίτες της Ε.Ε. είναι η 30ή Ιουνίου του 2021. Η αίτηση είναι αναγκαία ακόμα και για τα υπόλοιπα μέλη οικογενειών των οποίων το ένα μέλος έχει μόνιμη άδεια διαμονής (για τα παιδιά πρέπει να γίνουν ξεχωριστές αιτήσεις). Φοιτητές που έχουν εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από τις 31.12.2020 μπορούν και αυτοί να καταθέσουν την αίτηση αυτή.

Φοιτητές από την Ε.Ε. που θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους από το 2021 πρέπει να κάνουν αίτηση για φοιτητική βίζα, η χορήγηση της οποίας προϋποθέτει ότι τους έχει προσφερθεί θέση σε ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, ότι έχουν τους πόρους για να συντηρήσουν τον εαυτό τους και ότι κατανοούν επαρκώς την αγγλική γλώσσα. Το κόστος της αίτησης, για όσους την καταθέτουν από το εξωτερικό (εκτός Ηνωμένου Βασιλείου), είναι 348 στερλίνες (390 €). Η διάρκεια ισχύος της είναι πέντε χρόνια.

Όσοι Ευρωπαίοι φοιτητές ξεκινήσουν τις σπουδές τους μετά την 1.8.2021 δεν θα πληρώνουν πλέον τα ίδια δίδακτρα με τους Βρετανούς (ανώτατο όριο 9.250 στερλίνες ετησίως), αλλά σημαντικά υψηλότερα (το ακριβές ποσό είναι αυτόνομη επιλογή του κάθε πανεπιστημίου). Επιπλέον, οι φοιτητές από κράτη-μέλη της Ε.Ε. δεν θα έχουν πλέον δικαίωμα να λάβουν χρηματοδότηση από τα προγράμματα φοιτητικών δανείων που είναι διαθέσιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέλος, από τη νέα ακαδημαϊκή σεζόν λήγει η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο πρόγραμμα Erasmus.

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελληνικές επιχειρήσεις που κάνουν εισαγωγές από ή εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα χρειαστεί να κάνουν τις απαραίτητες τελωνειακές διατυπώσεις, καθώς εκπνέει η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην τελωνειακή ένωση της Ε.Ε.

Οι μεταφορικές εταιρείες που θα μεταφέρουν αγαθά μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και κρατών-μελών της Ε.Ε. θα χρειαστεί να διαθέτουν επιπλέον έγγραφα (π.χ. Βρετανοί οδηγοί θα πρέπει να αποκτήσουν ευρωπαϊκά πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας), να συμμορφωθούν με νέους κανόνες για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην είσοδο των λιμένων και νέες διαδικασίες συνοριακού ελέγχου. Η επίτευξη εμπορικής συμφωνίας πάντως απέτρεψε την επιβολή δασμών και ποσοστώσεων στο εμπόριο αγαθών μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ 2210/2020 που περιέχει οδηγίες λόγω της αποχώρησης του ΗΒ από την ΕΕ την 01.01.2021 που προβλέπει η Συμφωνία Αποχώρησης και εφαρμοστέους κανόνες στη Β. Ιρλανδία Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΒ. Από 1/1/2021, οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα των τελωνείων, και ιδίως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα δεν ισχύουν πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ως εκ τούτου, από 1/1/2021 το ΗΒ αποχωρεί από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση με τις ακόλουθες άμεσες συνέπειες:

– το ΗΒ γίνεται «τρίτη χώρα» για τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27 (εφεξής ΕΕ27),

– δεν υφίσταται πλέον η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των κρατών μελών της ΕΕ27,

– απαιτούνται τελωνειακές διατυπώσεις για τη διακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ των δύο μερών,

– το ΗΒ δεν θα έχει πρόσβαση στα τελωνειακά συστήματα πληροφορικής της ΕΕ27, πλην της πρόσβασης στο NCTS ως χώρα της κοινής διαμετακόμισης.

– Η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας και τα άλλα Κ-Μ προς το Ηνωμένο Βασίλειο και το αντίθετο, θα αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες, γεγονός που συνεπάγεται την υποχρεωτική πλέον τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για εμπορεύματα με προορισμό ή προέλευση το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ισχύει το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία σύμφωνα με το άρθρο 185 της συμφωνίας αποχώρησης. Το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία καθιστά ορισμένες διατάξεις του δικαίου της ΕΕ εφαρμοστέες εντός του Ηνωμένου Βασιλείου μόνο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία. Στο πρωτόκολλο, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν ότι, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετωπίζεται σαν να ήταν κράτος μέλος.

Η αρχική περίοδος εφαρμογής του πρωτοκόλλου εκτείνεται στα τέσσερα (04) έτη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ήτοι έως τις 31/12/2024.

 

 

ΦΠΑ

Προδημοσιεύθηκε η απόφαση της ΑΑΔΕ (Ε.2011/2021) σχετικά με την παροχή οδηγιών για τη φορολογική μεταχείριση από πλευράς Φ.Π.Α. των συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της αποχώρησής του από την Ε.Ε. και ενόψει της λήξης της μεταβατικής περιόδου την 31.12.2020.

Σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2021 κι εφεξής, η νομοθεσία της ΕΕ παύει να εφαρμόζεται στο ΗΒ.

Ωστόσο, στη Συμφωνία Αποχώρησης του ΗΒ έχει προβλεφθεί ως αναπόσπαστο κομμάτι της το Πρωτόκολλο σχετικά με την Ιρλανδία/Β. Ιρλανδία (εφεξής πρωτόκολλο). Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αυτό για διάρκεια 4 ετών μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου η Βόρεια Ιρλανδία θα εξακολουθήσει να υπάγεται στη νομοθεσία της ΕΕ για τον ΦΠΑ όσον αφορά τα αγαθά, με σκοπό την αποφυγή δημιουργίας «σκληρών συνόρων» μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Αντίθετα, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, η Βόρεια Ιρλανδία μαζί με το υπόλοιπο ΗΒ θα θεωρείται ότι βρίσκονται εκτός ΕΕ, και άρα οι σχετικές συναλλαγές θα αντιμετωπίζονται όπως οι αντίστοιχες με τρίτες χώρες.

Προς τον σκοπό αυτό και προκειμένου να λειτουργήσει σωστά το σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ για τον ΦΠΑ, όσον αφορά τον προσδιορισμό με το πρόθεμα «XI» των υποκειμένων στον φόρο στη Βόρεια Ιρλανδία που διενεργούν παραδόσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών. Με τον τρόπο αυτό, οι τελευταίοι θα διαθέτουν χωριστό ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα «XI», ο οποίος θα χορηγείται σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ και θα πρέπει να διαφέρει από τους ΑΦΜ/ΦΠΑ του ΗΒ με πρόθεμα τους χαρακτήρες «GB» και οι οποίοι θα χορηγούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΗΒ. Αναφορικά με την ταυτοποίηση υποκείμενων στη Β. Ιρλανδία με το πρόθεμα «XI», δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία του Συμβουλίου (ΕΕ) 2020/1756 της 20ης Νοεμβρίου 2020.

== Κανόνες ΦΠΑ όσον αφορά τις διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών με το ΗΒ

Δεδομένου ότι μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2021, οι κανόνες της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ, και ιδίως η Οδηγία ΦΠΑ παύουν να ισχύουν ως προς το ΗΒ, η παράδοση και η μεταφορά αγαθών μεταξύ ΕΕ και ΗΒ υπόκειται στους κανόνες ΦΠΑ για τις εισαγωγές και τις εξαγωγές.

Συνεπώς, κατά την εισαγωγή αγαθών από το HB στην ΕΕ θα οφείλεται ΦΠΑ, με βάση τον συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται για τις παραδόσεις των ίδιων αγαθών εντός ΕΕ. Ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές κατά τον χρόνο της εισαγωγής.

Όσον αφορά το τελωνειακό καθεστώς εξαγωγής, αυτό θα είναι υποχρεωτικό για τα ενωσιακά αγαθά που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, με προορισμό το ΗΒ.

Τα αγαθά που θα εξάγονται προς το ΗΒ θα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Ο προμηθευτής των εξαγόμενων αγαθών θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα εν λόγω αγαθά έχουν διακινηθεί εκτός ΕΕ.

== Αποστολή ή μεταφορά αγαθών μεταξύ ΕΕ και ΗΒ, που ξεκίνησε πριν την λήξη της μεταβατικής περιόδου αλλά έληξε μετά από αυτήν.

Η αποστολή ή η μεταφορά αγαθών από το ΗΒ στο έδαφος κ-μ (ή αντιστρόφως) μπορεί να ξεκινήσει πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, αλλά να ολοκληρωθεί μετά από αυτή. Σύμφωνα με τη Συμφωνίας Αποχώρησης ΕΕ με το ΗΒ, οι εν λόγω συναλλαγές θα εξακολουθούν να θεωρούνται, για σκοπούς ΦΠΑ, ως ενδοενωσιακές συναλλαγές και όχι εισαγωγές/εξαγωγές.

Φυσικά, μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020), οι εν λόγω – εν εξελίξει -διακινήσεις αγαθών θα πρέπει να παρουσιάζονται πλέον στο τελωνείο, στα σύνορα της ΕΕ και του ΗΒ. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν από τον εισαγωγέα να αποδείξει, με κάποιο έγγραφο μεταφοράς, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ότι η αποστολή ή η μεταφορά ξεκίνησε πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Οι σχετικές δηλωτικές υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις ΦΠΑ (πχ. η υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα) εξακολουθούν να ισχύουν.

== Κανόνες ΦΠΑ όσον αφορά τις διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών στην Βόρεια Ιρλανδία

Οι Εφαρμοστέοι Κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ στην Βόρεια Ιρλανδία μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020) έχουν ως εξής:

  • • συναλλαγές που αφορούν διακίνηση αγαθών μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και κ-μ θεωρούνται ως ενδοενωσιακές συναλλαγές
  • • συναλλαγές που αφορούν διακίνηση αγαθών μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και ΗΒ θεωρούνται εισαγωγές/εξαγωγές

Από την 1.1.2021, οι υποκείμενοι στον φόρο εγκατεστημένοι στην Β. Ιρλανδία, όσον αφορά τα αγαθά, θα πρέπει να ταυτοποιούνται με ένα ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα «XI». Ειδικότερα, οι προμηθευτές αγαθών της Β. Ιρλανδίας θα πρέπει να αναφέρουν το πρόθεμα «XI» στα τιμολόγια που εκδίδουν προς υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους σε κάποιο κ-μ.

== Δηλώσεις ΦΠΑ και Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες των συναλλασσόμενων στην Ελλάδα.

Ο ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα «XI» θα πρέπει επίσης να γνωστοποιείται από έναν υποκείμενο στον φόρο εγκατεστημένο στην Β.Ιρλανδία στον προμηθευτή του ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα κατά την απόκτηση αγαθών, καθώς αυτό αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις της ενδοκοινοτικής απαλλαγής του, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του Κώδικα ΦΠΑ.

Αυτό θα έχει ως συνέπεια και την αναγραφή του προθέματος «XI» στους οικείους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες παραδόσεων/αποκτήσεων των Ελλήνων προμηθευτών.

Ως προς τις δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), οι πράξεις που αφορούν σε συναλλαγές αγαθών με την Β. Ιρλανδία θα καταχωρίζονται στους ίδιους κωδικούς που καταχωρίζονται οι συναλλαγές με άλλα κ-μ.

== Κανόνες ΦΠΑ όσον αφορά τις διασυνοριακές παροχές υπηρεσιών

Όσον αφορά τον τομέα των υπηρεσιών δεν υφίσταται διαφοροποίηση ως προς τη Β. Ιρλανδία έναντι του υπόλοιπου ΗΒ, όπως συμβαίνει με τον τομέα των αγαθών. Συνεπώς όλες οι παροχές υπηρεσιών προς ολόκληρο το ΗΒ, συμπεριλαμβανομένης δηλαδή και της Β. Ιρλανδίας, θεωρούνται ως παροχές υπηρεσιών σε Τρίτη Χώρα και αντίστοιχα οι λήψεις υπηρεσιών από ολόκληρο το ΗΒ, θεωρούνται ως λήψη υπηρεσιών από Τρίτη Χώρα.

Όσον αφορά την υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων από την 1.1.2021 και εφεξής δεν θα υφίσταται η υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων για παροχές υπηρεσιών ελληνικών επιχειρήσεων από και προς το ΗΒ καθώς δεν θα πρόκειται για ενδοενωσιακές παροχές υπηρεσιών.

Έως το τέλος Ιανουαρίου του 2021, οι υποκείμενοι στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ θα πρέπει να υποβάλουν τους ανακεφαλαιωτικούς τους πίνακες στις φορολογικές αρχές του ΗΒ για υπηρεσίες παρεχόμενες το 2020 σε υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους στα κ-μ (άρα και στην Ελλάδα). Αντίστοιχα, οι υποκείμενοι στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα θα πρέπει να υποβάλουν τους ανακεφαλαιωτικούς τους πίνακες για υπηρεσίες παρεχόμενες σε υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους στο ΗΒ το έτος 2020, για τις οποίες ο φόρος είναι απαιτητός.

Στη Συμφωνία Αποχώρησης προβλέπεται επίσης, ότι η Οδηγία ΦΠΑ συνεχίζει να εφαρμόζεται έως 5 έτη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υποκείμενων στον φόρο σε σχέση με παροχή υπηρεσιών μεταξύ του ΗΒ και των κ-μ (συνεπεία αυτού και της Ελλάδας), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020).

Επισημαίνεται ότι, οι υποκείμενοι στον φόρο θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να παρέχουν όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τις παροχές υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιήσει στο ΗΒ ή έχουν λάβει από το ΗΒ πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου( 31.12.2020).

Μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα (MOSS) μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020)

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα εγκατεστημένα εντός της ΕΕ μέσω της μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας (Mini One Stop Shop – εφεξής MOSS). Ειδικότερα:

  1. Οι παρέχοντες τις τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ και είναι εγγεγραμμένοι για το «ενωσιακό καθεστώς» στο ΗΒ καθώς επίσης και οι παρέχοντες τις υπηρεσίες αυτές που είναι εγκατεστημένοι σε Τρίτη Χώρα και είναι εγγεγραμμένοι για το «μη ενωσιακό καθεστώς» στο ΗΒ, οι οποίοι θα συνεχίσουν να παρέχουν τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πελάτες μη υποκείμενους στο φόρο στην ΕΕ θα πρέπει, από 1.1.2021, να αλλάξουν το καθεστώς τους και να κάνουν χρήση του «μη ενωσιακού καθεστώτος» σε ένα από τα κ-μ.
  2. Περαιτέρω, οι παρέχοντες τις ανωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ, είναι εγγεγραμμένοι για το «ενωσιακό καθεστώς» στο ΗΒ και οι οποίοι είναι επίσης εγκατεστημένοι και σε άλλο κ-μ (για παράδειγμα στην Ελλάδα), θα πρέπει να μεταφέρουν την εγγραφή τους για το «ενωσιακό καθεστώς» από το ΗΒ στην Ελλάδα, με ισχύ από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.
  3. Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (31.12.2020), δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το σύστημα MOSS για τη δήλωση και την καταβολή τυχόν οφειλόμενου ΦΠΑ στο κράτος του Η Β:

α) οι παρέχοντες υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ και είναι εγγεγραμμένοι για το «ενωσιακό καθεστώς» σε ένα από τα κ-μ (όπως η Ελλάδα) καθώς και

β) οι παρέχοντες υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένοι σε Τρίτη χώρα και είναι εγγεγραμμένοι για το «μη ενωσιακό καθεστώς» σε ένα από τα κ-μ (όπως η Ελλάδα ), οι οποίοι θα συνεχίσουν να παρέχουν τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πελάτες τους στο ΗΒ δεδομένου ότι το ΗΒ δεν θα είναι πλέον κ-μ. Στην περίπτωση αυτή οι εν λόγω παρέχοντες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες που θα ισχύσουν στο Η Β.

Οι παρέχοντες υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ και θα παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές σε τελικούς καταναλωτές στην ΕΕ, θα πρέπει να χρησιμοποιούν το «μη ενωσιακό καθεστώς» και να εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν σε ένα από τα κ-μ.

Οι παρέχοντες υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένοι στο ΗΒ και είναι επίσης εγκατεστημένοι σε κ-μ θα πρέπει να χρησιμοποιούν το «ενωσιακό καθεστώς» και να εγγράφονται για τον σκοπό αυτόν στο εν λόγω κ-μ.

Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι, επειδή η χρήση της MOSS δεν είναι υποχρεωτική, οι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές (B2C) και οι οποίες φορολογούνται στην ΕΕ, στην περίπτωση που δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούν το «μη ενωσιακό καθεστώς» θα πρέπει να εγγράφονται σε όλα τα κ-μ στα οποία οφείλεται ΦΠΑ.

Όπως προαναφέρθηκε, η οδηγία ΦΠΑ συνεχίζει να εφαρμόζεται έως 5 έτη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των υποκείμενων στον φόρο για παροχή υπηρεσιών μεταξύ του ΗΒ και κ- μ που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Αυτό, μεταξύ άλλων, αφορά και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ως προς τη χρήση της MOSS. Δηλαδή, οι υποχρεώσεις καταβολής Φ.Π.Α. και υποβολής δήλωσης που προβλέπονται στην οδηγία ΦΠΑ σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες που παρέχονται έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, εξακολουθούν να ισχύουν μετά τη λήξη αυτής (31.12.2020).

Συνεπώς, οι Έλληνες υποκείμενοι στον φόρο που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα MOSS στο ΗΒ είναι υπόχρεοι καταβολής του ΦΠΑ για τις εν λόγω υπηρεσίες και θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ μέσω της MOSS για το 4ο τρίμηνο του 2020 έως τις 20 Ιανουαρίου 2021.

Ωστόσο, οι τροποποιήσεις των δηλώσεων MOSS σε σχέση με υπηρεσίες που παρασχέθηκαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

== Ορισμός Φορολογικού Αντιπροσώπου

Υποχρέωση επιχείρησης εγκατεστημένης στο ΗΒ για ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου προκειμένου να διενεργεί μετά την 31.12.2020 φορολογητέες στην Ελλάδα πράξεις.

Εφόσον ο εγκατεστημένος στο ΗΒ υποκείμενος στον φόρο πρόκειται να διενεργήσει φορολογητέες στην Ελλάδα πράξεις μετά τις 31.12.2020, για τις οποίες δεν θεωρείται ότι αποκτά μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, θα πρέπει να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο, σύμφωνα με τη διαδικασία της με αριθ. ΑΥΟ ΠΟΛ 1281/1993.

Στην περίπτωση που ο εγκατεστημένος στο ΗΒ υποκείμενος στον φόρο, για τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων στην Ελλάδα, είχε, πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, αποκτήσει ελληνικό Α.Φ.Μ. για σκοπούς Φ.Π.Α. χωρίς τον ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου, μπορεί να συνεχίσει τη διενέργεια των πράξεων αυτών στο εσωτερικό της χώρας και μετά την 1.1.2021, εφόσον ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρο 3 της με αριθ. ΠΟΛ 1113/13 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

Εξαίρεση από την προαναφερόμενη υποχρέωση για ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου αποτελεί η περίπτωση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων με έδρα Ελλάδα και Β. Ιρλανδία, οι οποίες αφορούν μόνο αγαθά.

Σημειώνεται ότι ο φορολογικός αντιπρόσωπος είναι υπόχρεος για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων ως προς τον Φ.Π.Α. και ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον εντολέα του για την καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α..

==Επιστροφές Φ.Π.Α. για επαγγελματικές δαπάνες ελληνικών ή βρετανικών επιχειρήσεων (υποκειμένων στο φόρο)

Σύμφωνα με τα άρθρα 170 και 171 της οδηγίας Φ.Π.Α. (2006/112/ΕΚ) και τις παραγράφους 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), οι υποκείμενοι στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε ένα κ-μ της ΕΕ, μπορούν να ζητήσουν από το κ-μ στο οποίο δεν είναι εγκατεστημένοι, την επιστροφή Φ.Π.Α. για επαγγελματικές δαπάνες που καταβλήθηκε σε αυτό. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με όσα ορίζει η Οδηγία 2008/9/ΕΚ μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του κράτους μέλους εγκατάστασης και εν συνεχεία διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο κ-μ επιστροφής. Για τις τρίτες χώρες εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζει η 13η Οδηγία (86/560/ΕΟΚ).

Με το πέρας της μεταβατικής περιόδου, το ΗΒ αποτελεί τρίτη χώρα. Επισημαίνεται ότι για δαπάνες που έχουν διενεργηθεί από 1.1.2020 έως και 31.12.2020 θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από και προς το ΗΒ, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 και όχι 30 Σεπτεμβρίου, όπως προβλέπει η Οδηγία 2008/9/ΕΚ. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης επιστροφής από και προς το ΗΒ μέσω της ευρωπαϊκής διαδικτυακής πύλης, καθότι θα διακοπεί η πρόσβαση του ΗΒ σε αυτήν. Ωστόσο, οι λοιποί κανόνες που προβλέπονται στην Οδηγία ΦΠΑ και την Οδηγία Επιστροφών 2008/9/ΕΚ θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται, έως 5 έτη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου για τις εν λόγω αιτήσεις αλλά και για όσες είχαν υποβληθεί και πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Εξαίρεση στα ανωτέρω θα αποτελεί η περίπτωση της Β. Ιρλανδίας.

==Λοιπές πληροφορίες

Στον ιστότοπο της Επιτροπής για τη φορολογία και την τελωνειακή ένωση (https://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en) παρέχονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα του ΦΠΑ. Τίθεται επιπλέον υπόψη, ότι παρέχονται πληροφορίες για θέματα ΦΠΑ που αφορούν στην αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ στη σχετική ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (https://www.aade.gr/menoy/brexit/emmesi-forologia-fpa-brexit).

Τυχόν δε ειδικότερα ερωτήματα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την επιλογή στην κεντρική ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (https://www.aade.gr): «Ο λογαριασμός μου/My TAXISnet» (για εγγεγραμμένους χρήστες) ή μέσω της σχετικής φόρμας υποβολής αιτήματος στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www1.gsis.gr/inquirv/newInquirv.htm (για μη εγγεγραμμένους χρήστες).

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ

Από το 2021 και μετά, σε περίπτωση που κάποιος δεν διαθέτει το pre settled status, δηλαδή το καθεστώς της άδειας προσωρινής παραμονής, η μετανάστευση καθίσταται εξαιρετικά περίπλοκη, επειδή θα υπόκειται στη νέα μεταναστευτική πολιτική του Λονδίνου.

Σύμφωνα με αυτή, οι ενδιαφερόμενοι μοριοδοτούνται με βάση τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις σπουδές και την εμπειρία τους. Αυτό δυσκολεύει τους ανειδίκευτους εργάτες, ενώ περιορίζονται οι ευκαιρίες για όλους τους υπόλοιπους.

Στους χαμηλής ειδίκευσης εργαζομένους, ενδέχεται να χορηγείται βίζα εργασίας διάρκειας μονάχα 12 μηνών.

Για να έχει κάποιος δικαίωμα αίτησης για βίζα, πρέπει να αποδείξει ότι κάποιος εργοδότης, εγκεκριμένος από το υπουργείο Εσωτερικών (Home Office), του προσφέρει θέση εργασίας  στο απαιτούμενο επίπεδο εξειδίκευσης.

Ο μισθός που θα λαμβάνει πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο κατώτατο όριο μισθών (συνήθως 26.500 στερλίνες ετησίως).

Επίσης, απαραίτητο είναι πλέον κάποιος να μιλάει την αγγλική γλώσσα στο ενδιάμεσο επίπεδο Β1.

Ακόμα, όμως, και στην περίπτωση που κάποιος πληροί όλα τα παραπάνω και αποφασίσει να αναζητήσει την τύχη του στη Βρετανία, θα χρειαστεί να έχει ένα εξασφαλισμένο εισόδημα 25.000-30.000 στερλινών, αλλά και να δώσει έξι μήνες μπροστά νοίκι, ώστε να εξασφαλίσει τη στέγασή του.

Έλληνες πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η απόκτηση καθεστώτος μονίμου διαμένοντος ή προσωρινά μονίμου διαμένοντος, που γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αίτησης, επιτρέπει στους πολίτες της Ε.Ε. να συνεχίσουν να κατοικούν, να σπουδάζουν, να εργάζονται, να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας και να δικαιούνται κοινωνική ασφάλιση.

 

H έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS βρίσκεται πάντα δίπλα σας για να απαντήσει στα ερωτήματά σας για την επιχειρηματική υπόθεσή σας που επηρεάζεται από τη συμφωνία του Brexit. Επιπλέον, είναι στη διάθεσή σας με υπεθυνότητα να αναλάβει ακόμα και τη μεταφορά της εταιρίας σας από την Ηνωμένο Βασίλειο σε χώρα εντός της ΕΕ με ευνοϊκό περιβάλλον στις ξένες επιχειρήσεις και προνομιακό φορολογικό καθεστώς, αποφεύγοντας κάθε είδους παραλήψεις και λάθη.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας 

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: