10 Q & A για Ίδρυση Εταιρίας στην Βουλγαρία & Ίδρυση Υποκαταστήματος στην Ελλάδα

Q&A gia etairia

10 ερωτήσεις και απαντήσεις για την ίδρυση εταιρίας στην Βουλγαρία:

1.Πρέπει να μιλάω τη γλώσσα;

Като клиент на EPIDOSIS не е необходимо да говорите български, тъй като имате предимството да присъствате на нашия ръководител с познания по гръцки и български език във всеки случай, който сметнете за необходим, като например в банки, министерства, обществени служби и др.

Отличната комуникация е основен принцип на нашата компания и за постигането на това имаме писмени и устни преводачи, признати от българската държава. в EPIDOSIS, необходимостта ви да разбирате необходимите документи отпада, тъй като нашите клиенти винаги получават превод на всеки език, който желаят.

2.Μπορώ να ιδρύσω την εταιρία χωρίς να χρειαστεί να μεταβώ στη Βουλγαρία;

Процесът на създаване на фирма в България е сложен и изисква опит и познания по конкретната материя. THE EPIDOSIS предлага цялостна поддръжка, така че да имате нужда само от едно посещение в съседната държава, за да създадете фирмата си. Имайки опитен член на нашата компания до вас по време на вашето посещение в България, вие осигурявате време и сигурност на вашите транзакции.

Въпреки това, в случай, че не можете да се преместите в България, EPIDOSIS ви позволява да изберете да създадете компания от разстояние. Това предполага допълнителна финансова тежест, посещение на българското посолство в Атина или българското консулство в Солун и откриване на капиталова и разплащателна банкова сметка по интернет, за да започне дейността на новия бизнес.

3.Αν έχω εταιρία στην Βουλγαρία ασφαλίζομαι υποχρεωτικά σε κάποιον φορέα στην Βουλγαρία; Μπορώ να επιλέξω σε ποια από τις δύο χώρες θα είμαι ασφαλισμένος;

Като собственик на бизнес в България можете да бъдете застраховани в българската застрахователна компания, като плащате месечна цена от 92 евро, което ви освобождава от гръцката застрахователна компания (EFKA), в случай че извършвате бизнес в Гърция.

Въпреки това, въз основа на съответното осигурително законодателство на ЕС, имате възможност да изберете дали искате да се осигурявате в Гърция или България и следователно да плащате съответните вноски. THE EPIDOSIS предоставя изчерпателни счетоводни предложения, които засягат цялостната Ви бизнес дейност, така че като наш клиент винаги да правите най-сигурния и евтин избор.

4.Μπορώ να αγοράσω ή να μισθώσω ακίνητο στην Βουλγαρία;

Недвижимите имоти в България са с изключително ниски цени и като собственик на българска фирма можете да закупите или наемете всякакъв вид недвижими имоти, като офиси, магазини, жилища и др. THE EPIDOSIS може да ви доведе до най-печелившия бизнес ход, осигурявайки възможно най-добрата собственост, като същевременно ви спестява ценно време от проучване и намиране.

5.Μπορώ να αγοράσω όχημα στην Βουλγαρία;

Подобно на покупката на недвижим имот България е подходяща и за покупка на автомобил. Цената за закупуване или наемане на кола е особено ниска в сравнение с Гърция, така че можете да карате коли, които в Гърция са изключително скъпи. Като собственик на фирма в България можете да закупите или вземете на лизинг фирмен или служебен автомобил. Като неин клиент EPIDOSIS вие сте в привилегированото положение да можете лесно и бързо да се снабдите с колата на мечтите си чрез нея GCCARS. Веднага имате изключително икономичен лизингов план, без дребен шрифт и скрити такси, за да можете да карате любимата си кола навсякъде и безстрашно на възможно най-ниската цена.

6.Θέλω να δημιουργήσω ένα e-shop, μπορώ να χρησιμοποιήσω την Βουλγάρικη εταιρία για της συναλλαγές;

Можете да продавате продуктите на вашата компания чрез вашия електронен магазин по целия свят, със склад в България. Бизнес дейността в България осигурява не само по-добър данъчен режим, но и отваряне към нови пазари. Имайки електронен магазин в България, можете да увеличите оборота на вашия бизнес, като продавате едновременно на множество пазари. България, освен че е привилегирована данъчна дестинация с данъчна ставка от 10%, е бързо развиваща се страна, която търси нови предприемачи в себе си.Следователно не само можете да използвате вашата българска компания за вашите транзакции, но това ще бъде и най-добрият ход към увеличаване на вашия оборот.

7.Σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού, ποιο είναι το κόστος των εργατικών επιβαρύνσεων;

Работната сила има изключително ниски разходи за заплати и извън заплати, като ориентировъчно споменаваме, че основната заплата на неквалифициран работник е около 200 €/месец за 5-дневна, 8-часова работа, а осигурителните му вноски са 92 €/месец.

8.Εάν η εταιρία μου πουλάει ή αγοράζει από και προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πληρώνω ΦΠΑ;

Вътреобщностните сделки (между държави от Европейския съюз) са освободени от ДДС чрез системата VIES. В същото време вътрешнобългарските транзакции се клирингуват незабавно и салдото по ДДС кредита се връща по банковата сметка на вашата компания в рамките на 45 дни.

9.Αν αγοράζω προϊόντα από Ελληνικές εταιρίες για την Βουλγαρική εταιρεία μου, θα πληρώνω το Φ.Π.Α;

Тъй като гръцката компания, от която купувате продуктите, има право на вътреобщностни сделки, вие сте освободени от плащане на ДДС.

10.Αν εκδώσω ένα τιμολόγιο από την Βουλγαρική μου εταιρεία σε μία ελληνική, θα πληρώσει ο πελάτης ΦΠΑ;

Докато компанията на вашия клиент има право на вътреобщностни сделки, никой не се таксува с ДДС.

ίδρυση εταιρίας Βουλγαρία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Създаване на клон в Гърция

Така че, ако имате компания в България, ние можем да се заемем със създаването на клон в нашата страна и ще извлечете ЗНАЧИТЕЛНИ ползи - предимства.

 • Нулеви вноски към EFKA, независимо от размера на дохода за законния представител, както и за всички собственици на компанията.
 • Освобождаване от разпределяне на дивиденти в Гърция (където ставката е 10% за юридически лица) и репатриране на капитала към компанията майка в чужбина (България).
 • Законен представител (вместо администратор) с възможност за назначаване на всяко лице с гръцки ДДС номер, без това да засяга фирмата, ако от други дейности (преди това) е имал задължения към данъчна служба, застрахователни фондове и банки.
 • Налагане на 28% данък върху доходите в Гърция, но със СПЕЦИАЛНО ТРЕТИРАНЕ, тъй като той подава консолидиран баланс в Централния, така че нетната му стойност е "олекотена" ЗНАЧИТЕЛНО.
 • Възможност за маршрутизиране на вътреобщностни транзакции (без ДДС) през компанията майка в България.
 • Налични парични средства, които се конфигурират съвместно с главния офис в чужбина и дават гъвкавост за прехвърляне на средства и вътрешни заеми

По други въпроси клонът на чужденците има в нашата страна:

 • Нормално ДДС
 • Има гръцки ДДС номер и подлежи на DOU на анонимни компании
 • Данъчен касов апарат или данъчен механизъм
 • Поддържа дипломни книги (3-ти клас)
 • Наема персонал със социално осигуряване
 • Отдава под наем обекти в страната ни (магазин, офис, производствена база, склад и др.)
 • Може да има ВСЯКАКВА ДЕЙНОСТ (KAD)
 • И като цяло се държи и се третира (по други въпроси) като гръцки фирми

Επικοινωνήσετε άμεσα με την έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS στο 2310 477725 & 210 726 4080 ή κλείστε ραντεβού παρακάτω.

Ανώνυμο 200 × 40 px 80 × 40 px 1

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
предпочитания за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, браузърът ви може да съхранява информация за различни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените настройките си за поверителност. Моля, имайте предвид, че блокирането на някои бисквитки може да доведе до ограничаване на функционалността на уебсайта.