10 Απαντήσεις για Ίδρυση Εταιρίας στην Κύπρο

cyprus

Διαβάστε 10 απαντήσεις για ίδρυση εταιρίας στην Κύπρο:

1.Γιατί να ιδρύσω εταιρία στην Κύπρο;

Липсата на бюрократични пречки в процеса на учредяване на дружество, ниската данъчна ставка 12.5% я правят идеална за всяка бизнес дейност, в съчетание със сигурна банкова система, която е благоприятна за движението на капитали, я превръщат в особено привлекателна дестинация за чуждестранни инвестиции. Επιπλέον, το παγκόσμιο προφίλ της χώρας καθώς και τα επιπλέον κίνητρα προς κάθε ξένη επιχείρηση να προχωρήσει σε ίδρυση – σύσταση εταιρίας έχουν καθορίσει ένα κλίμα θετικότητας και συνεχούς ανάπτυξης, που επιτρέπει ευελιξία στην διεύθυνση των επιχειρήσεων με χαμηλό κόστος λογιστικής παρακολούθησης.

Η κοινή γλώσσα διευκολύνει επίσης την επικοινωνία σας κατά την διαδικασία της σύστασης της εταιρίας σας και τις συνδιαλλαγές σας με Δημόσιες Υπηρεσίες, Τράπεζες, Οργανισμούς κτλ.

2.Μπορώ να αγοράσω ακίνητο στην Κύπρο;

Покупката на недвижими имоти (индустриални паркове, търговски центрове, офиси, магазини и др.) е на преференциални цени, но се извършва само на името на Вашата кипърска фирма. Въпреки това, от намирането на правилния район до намирането на имот, който е финансово подходящ, са необходими проучване, време и опит, за да се идентифицират онези елементи, които някой без опит не би забелязал.

3.Ο επιχειρηματίας ασφαλίζεται σε κάποιον φορέα υποχρεωτικά στην Κύπρο

Ако сте управител на компания, вие сте застраховани в Кипър и сте освободени от вашата застрахователна компания (EFKA) в Гърция, ако управлявате бизнес. Но може да се случи и обратното.

4.Έχω επιχείρηση στην Ελλάδα και θέλω να ανοίξω και στην Κύπρο, μπορώ να επιλέξω σε ποια από τις δύο χώρες θα είμαι ασφαλισμένος;

Можете да изберете дали да се осигурявате в Гърция или Кипър и да плащате съответните вноски, въз основа на съответното осигурително законодателство от ЕС.

5. Ако закупя продукти от гръцки компании за моята кипърска фирма, ще плащам ли ДДС?

Докато гръцката компания, от която купувате продуктите, има право на вътреобщностни сделки, тя е освободена от плащане на ДДС.

 6.Αν εκδώσω ένα τιμολόγιο από την Κυπριακή μου εταιρία σε μία ελληνική, θα πληρώσει ο πελάτης ΦΠΑ;

Докато компанията на клиента има право на вътреобщностни транзакции, нито вие, нито клиентът ще плащате ДДС.

7.Πώς μπορώ να ιδρύσω εταιρία στην Κύπρο;

Регистрация на нова компания в Кипър започва с избор на най-подходящата правна форма и подписване на акта за учредяване. Препоръчваме Кипърската компания да приеме формата на частно дружество с ограничена отговорност и нейното учредяване изисква следното:

8.Ονομασία Εταιρίας, ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό Εταιρίας: Το πρώτο στάδιο είναι η επιλογή του ονόματος και η έγκριση του από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών της Κύπρου. Η ονομασία μπορεί να είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά και να φέρει στο τέλος την λέξη Limited. Μετά την έγκριση του ονόματος συντάσσεται και κατατίθεται από τον δικηγόρο το Ιδρυτικό Έγγραφο και το Καταστατικό της Εταιρείας στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών.

9.Μέτοχοι, Διευθυντές και Γραμματέας: Κάθε εταιρεία είναι υπόχρεα να διορίσει τουλάχιστον ένα μέτοχο βάση νομού. Ο μέτοχος μπορεί να είναι φυσικό ή και νομικό πρόσωπο. Αν ο μέτοχος έχει την επιθυμία να διατηρήσει την ανωνυμία του αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών και άλλων υπηρεσιών (trustee and nominee services). Η Κυπριακή εταιρεία κατά την σύσταση της και την διάρκεια ζωής της πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα διευθυντή και ένα γραμματέα. Για να λογίζεται η εταιρεία φορολογικός κάτοικος Κύπρου και να έχει όλα τα οφέλη, η πλειοψηφία των διευθυντών πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω των διοικητικών υπηρεσιών.

При учредяването на дружеството на собствениците му се предоставят следните права:

  • Удостоверение за учредяване
  • Сертификат за директори и секретар
  • Удостоверение за седалище
  • Удостоверение за акции
  • Учредителен акт и устав на Дружеството

10.Ετήσιες Υποχρεώσεις Εταιρείας

Компанията трябва, ако води счетоводни книги в съответствие с международните счетоводни стандарти, да представи одитирани финансови отчети на Данъка върху доходите, да регистрира одитираните сметки в Регистъра на компаниите и да плаща на отдела на Регистъра на компаниите такса от €350 всяка година .

 

ίδρυση εταιρίας στη Κύπρο

Ние като ЕПИДОЗА

Нашата компания има офиси в Никозия, столицата на Кипър. По този начин EPIDOSIS е в състояние да обслужва незабавно и бързо всяка нужда, която възниква за вашата кипърска компания. Единственото, което остава, е незабавно да се обадите в офисите на нашата компания в Атина и Солун и да си уговорите среща със специализираните консултанти на нашата компания.

- Инкорпориране - учредяване на дружество в Кипър

- Готови компании (RMC) στην Кипър

- Чуждестранен клон, базиран в Кипър

Свържете се директно с опитния екип на EPIDOSIS в 2310 477725 & 210 726 4080 или си запишете среща по-долу.

Анонимен 200 × 40 px 80 × 40 px 1

 

Оставете коментар

Трябва да сте влезли в системата, за да публикувате коментар.
предпочитания за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, браузърът ви може да съхранява информация за различни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените настройките си за поверителност. Моля, имайте предвид, че блокирането на някои бисквитки може да доведе до ограничаване на функционалността на уебсайта.