Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Αύξηση των Βουλγάρικων εξαγωγών σε Ε.Ε. και Τρίτες Χώρες

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου (NSI), τα οποία κυκλοφόρησαν την προηγούμενη Παρασκευή, καταγράφηκε αύξηση στις βουλγάρικες εξαγωγές στην Ε.Ε. και στις τρίτες χώρες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015. Από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο, οι Βουλγάρικες εξαγωγές στην Ε.Ε. ανήλθαν σε BGN 14,2 B, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξεως του 12,4% συγκριτικά με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Κύριους εμπορικούς εταίρους για την Βουλγαρία αποτέλεσαν η Γερμανία, η Ιταλία, η Ρουμανία, η Ελλάδα, η Γαλλία και το Βέλγιο, χώρες οι οποίες συναποτελούν το 70,5% των εξαγωγών της προς την Ε.Ε.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι βουλγάρικες εισαγωγές από την Ε.Ε. ανήλθαν σε BGN 16,1 Β, κάτι που μεταφράζεται ως 7,8% αύξηση συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Ο μεγαλύτερος όγκος των εμπορευμάτων εισήχθη από τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

Το εμπορικό ισοζύγιο της κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν αρνητικό και ξεπέρασε τα BGN 1,9 B. Οι εξαγωγές ορυκτών καυσίμων, ελαίων και παρομοίων προϊόντων καθώς και μη επεξεργασμένων υλικών ακατάλληλων για κατανάλωση (εκτός των καυσίμων), σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο, ενώ καταγράφηκε πτώση στον τομέα των εξαγωγών αναψυκτικών, αλκοολούχων ποτών και καπνού. Από την άλλη, οι εισαγωγές αναψυκτικών, αλκοολούχων ποτών και καπνού, καθώς και μηχανημάτων, εξοπλισμού και οχημάτων σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο, ενώ σημειώθηκε σημαντική πτώση στους τομείς των ορυκτών καυσίμων, των ελαίων και παρόμοιων προϊόντων.

Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούλιο, οι βουλγαρικές εξαγωγές προς τρίτες χώρες ανήλθαν σε BGN 9,7 B, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση 8,3% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Κύριους εμπορικούς εταίρους της Βουλγαρίας αποτέλεσαν η Τουρκία, η Κίνα, η Σιγκαπούρη, η Σερβία, η Ρωσία, οι ΗΠΑ και η Μακεδονία , αποτελώντας αθροιστικά το 55,4% των βουλγαρικών εξαγωγών προς τρίτες χώρες.

Κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2015, οι βουλγαρικές εισαγωγές από την Ε.Ε. ανήλθαν σε BGN 11 Β, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε μια μικρή αύξηση της τάξεως του 0,3% συγκριτικά με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Ο μεγαλύτερος όγκος των εμπορευμάτων εισήχθη από τη Ρωσία, την Τουρκία, την Κίνα και την Ουκρανία.

Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούλιο, το εμπορικό ισοζύγιο με τις τρίτες χώρες ήταν αρνητικό και ξεπέρασε τα BGN 1,3 B. Οι εξαγωγές λιπών, ελαίων και κεριών ζωικής και φυτικής προέλευσης καθώς και διαφόρων ετοίμων προϊόντων σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο, ενώ οι εξαγωγές ορυκτών καυσίμων, ελαίων και παρόμοιων προϊόντων σημείωσαν πτωτική πορεία. Οι εισαγωγές τροφίμων και ζώντων ζώων, καθώς και μη μεταποιημένων (ακατέργαστων) υλικών ακατάλληλων για κατανάλωση (εκτός των καυσίμων) σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο, ενώ οι εισαγωγές αναψυκτικών, αλκοολούχων ποτών και καπνού σημείωσαν την μεγαλύτερη πτώση.

Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούλιο, οι συνολικές εξαγωγές της Βουλγαρίας προς την Ε.Ε. και τις τρίτες χώρες ανήλθαν σε BGN 26,5 Β, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 9,4% συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2014. Κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2015, οι συνολικές εισαγωγές της Βουλγαρίας από την Ε.Ε. και τις τρίτες χώρες ανήλθαν σε BGN 30,2 Β, δηλαδή αύξηση της τάξεως του 5,3% συγκριτικά με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούλιο, το συνολικό εμπορικό ισοζύγιο ήταν αρνητικό και ξεπέρασε τα BGN 3,7 B.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: