Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στην Κύπρο

Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στην Κύπρο

Η Κύπρος αποτελεί, κι όχι άδικα, ένα ταχέως αναπτυσσόμενο επενδυτικό προορισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απολαμβάνοντας όλα τα προνόμια ενός κράτους μέλους ως προς την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Ταυτόχρονα, αποτελεί μια σταθερή βάση για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε παγκόσμια κλίμακα και ένα μοντέρνο χρηματοοικονομικό κέντρο που παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες, διαθέτει ένα σύγχρονο τραπεζικό σύστημα στο οποίο δραστηριοποιούνται τόσο τοπικές τράπεζες καθώς και τραπεζικά ιδρύματα με παγκόσμια παρουσία. Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα και τα κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα μετά τις δύσκολες μέρες του 2013 είναι πλήρως κεφαλαιοποιημένα και υπό την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχουν ανακάμψει πλήρως και παρέχουν απρόσκοπτα υπηρεσίες προς όλους του πελάτες τους.

 

Πως και σε ποιες Κυπριακές τράπεζες μπορείτε να ανοίξετε λογαριασμό;

Η Epidosis παρέχει τη δυνατότητα για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε οποιαδήποτε τράπεζα της Κύπρου, σε οποιοδήποτε νόμισμα και οι χρηματικές μεταφορές γίνονται χωρίς συναλλαγματικούς περιορισμούς. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται για άνοιγμα λογαριασμού στην Κύπρο, για άτομα ή εταιρείες που είναι κάτοικοι Κύπρου ή προέρχονται από το εξωτερικό. Για άνοιγμα λογαριασμού στην Κύπρο, προσωπικού ή εταιρικού μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και θα διεκπεραιώσουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες χωρίς την ανάγκη να ταξιδέψετε στη Κύπρο. Για τις Κυπριακές τράπεζες ο πελάτης θα πρέπει να εκπροσωπηθεί από εγκεκριμένο γραφείο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών, όπως η εταιρεία μας. Κάθε κυπριακή τράπεζα υποχρεούται μέσα σε διάστημα 6 μηνών να πραγματοποιήσει συνάντηση μαζί σας ή να διεξάγει βιντεοσυνάντηση (skype call). Οι τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόμαστε προσφέρουν διαδικτυακές υπηρεσίες (internet banking) στους πελάτες τους, υπηρεσίες με τις οποίες μπορείτε να πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς την ανάγκη παρουσίας του πελάτη στο υποκατάστημα.

Ποια έγγραφα απαιτούνται για άνοιγμα προσωπικού (κατοίκου εξωτερικού) λογαριασμού σε Κυπριακή τράπεζα;

Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

  1. Διαβατήριο ή Ταυτότητα
  2. Αποδεικτικό διεύθυνσης  μόνιμης κατοικίας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΚΟ)
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού

Έγγραφα που απαιτούνται για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού Κυπριακής Εταιρείας στην Κύπρο

Μπορείτε να δείτε τα έγγραφα για απόκτηση τραπεζικού λογαριασμού από κυπριακές εταιρείες παρακάτω:

  1. Επίσημα εταιρικά πιστοποιητικά (μετόχων, εγγεγραμμένου γραφείου, σύστασης, διευθυντή και γραμματέα)
  2. Ιδρυτικό και καταστατικό
  3. Καταπίστευμα μεταξύ του τελικού δικαιούχου και του εγγεγραμμένου μετόχου (όπου εφαρμόζεται)
  4. Έγγραφα ταυτοποίησης τελικού δικαιούχου (διαβατήριο ή ταυτότητα και αποδεικτικό διεύθυνσης μόνιμης διαμονής)

Στην Epidosis πιστεύουμε ότι κάθε επαγγελματίας θα πρέπει να αναπτύσσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα χωρίς φραγμούς. Γι’ αυτό το λόγο σας παρέχουμε ολοκληρωμένο φοροσχεδιασμό και λογιστικές υπηρεσίες στην Κύπρο έτσι ώστε το επιχειρησιακό σας εγχείρημα στην Κύπρο να ολοκληρωθεί γρήγορα και με ασφάλεια.

Προγραμματίστε άμεσα συνάντηση με έναν σύμβουλο στα γραφεία μας στην Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με την διαδικασία ανοίγματος κυπριακού λογαριασμού.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: