Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

80 εκατομμύρια BGN άτοκα δάνεια για ιδιώτες εγκρίνονται από τις τράπεζες λόγω της κρίσης

80 εκατομμύρια BGN άτοκα δάνεια για ιδιώτες

Σχεδόν 80 εκατομμύρια BGN είναι τα εγκεκριμένα αιτήματα από εμπορικές τράπεζες για δάνειο στο πλαίσιο του προγράμματος κατά της κρίσης για άτοκους δανεισμούς σε ιδιώτες. Αυτό φαίνεται από τα στοιχεία της Βουλγαρικής Τράπεζας Ανάπτυξης από τις 28 Σεπτεμβρίου.

Οι αιτήσεις δανείου ξεπερνούν ήδη τις 30.500, με σχεδόν 19.000 ήδη εγκεκριμένες και άλλες 837 σε εκκρεμότητα. Σχεδόν το ένα τρίτο απασχολούνται και τα υπόλοιπα είναι αυτοαπασχολούμενοι. Η μέση αξία των εγκεκριμένων δανείων είναι 4,228 BGN. Η περίοδος εφαρμογής είναι έως το τέλος του 2020.

Συνεργάτες στο πλαίσιο του προγράμματος Εγγυήσεων για την παροχή άτοκων δανείων έως 4.500 BGN για να βοηθήσουν άτομα που στερούνται της ευκαιρίας να εργαστούν λόγω της πανδημίας COVID-19 είναι η Allianz Bank, η DSK Bank, η Investbank, η International Asset Bank, η UBB, η Δημοτική Τράπεζα, η First Investment Bank, Postbank, Raiffeisenbank, D Commercial Bank, Central Cooperative Bank και UniCredit Bulbank. Η Βουλγαρική Τράπεζα Ανάπτυξης δεν εξετάζει αιτήσεις δανείων, αλλά περιλαμβάνει δάνεια που έχουν ήδη εγκριθεί από εμπορικές τράπεζες στην έκδοση του χαρτοφυλακίου εγγύησης.

Η BDB συνήψε συμφωνίες εγγύησης με τους συνεργάτες του προγράμματος για 149.427.500 BGN. Σχεδόν το 55% των κονδυλίων έχουν συμφωνηθεί. Τα υπόλοιπα είναι διαθέσιμα για την εφαρμογή των συμφωνιών εγγύησης, για την παροχή ορίων εγγύησης σε άλλες τράπεζες, καθώς και για την αύξηση των ορίων όσων συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα, εάν το επιθυμούν.

Σκοπός του μέτρου είναι να υποστηρίξει τους εργαζομένους σε άδεια άνευ αποδοχών και αυτοαπασχολούμενους που έχουν σταματήσει να εργάζονται ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19. Έχουν την ευκαιρία να λάβουν δάνειο έως 4.500 BGN, που χορηγείται ταυτόχρονα ή σε τρεις δόσεις 1.500 BGN το καθένα. Η μέγιστη περίοδος αποπληρωμής είναι 5 έτη, με τουλάχιστον 6 μήνες και μέγιστη περίοδο χάριτος 24 μηνών. Τα δάνεια απαλλάσσονται από τέλη, προμήθειες και κυρώσεις. Οι υποψήφιοι για ένα άτοκο δάνειο πρέπει να είχαν άδεια άνευ αποδοχών ή να είχαν διακοπεί λόγω της πανδημίας. Σύμφωνα με τις ενημερωμένες απαιτήσεις, όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετά την επιστροφή τους στη δουλειά. Τα άτομα που είναι ασφαλισμένα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 20% μείωση εισοδήματος το 2020 και όλοι οι αιτούντες πρέπει να δηλώσουν ασφάλιση για περίοδο πριν από 6 μήνες.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: