Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

5 Λόγοι για να συστήσετε μία ΙΚΕ

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) αποτελεί μία εταιρική μορφή που εμφανίστηκε στην ελληνική αγορά το 2012. Λόγω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει αποτελεί το πιο πετυχημένο από τα είδη εταιρειών για όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον επιχειρηματικό χώρο.

1. Σταθερός φορολογικός συντελεστής

Οι ιδιοκτήτες γνωρίζουν εκ των προτέρων το φορολογικό ποσοστό που θα επιβληθεί στα κέρδη τους, καθώς υπάρχει σταθερός φορολογικός συντελεστής στο 22%, ενώ η διανομή των κερδών φορολογείται με 5%. Πέραν τούτου, η προκαταβολή φόρου για τα πρώτα τρία έτη μειώνεται στο 40%.

 

Η ΙΚΕ τηρεί διπλογραφικά βιβλία και τα καθαρά της κέρδη φορολογούνται με τους ίδιους συντελεστές που ισχύουν και για τις ΕΠΕ και τις ΑΕ. Αυτό δημιουργεί ένα ενιαίο φορολογικό πλαίσιο για διάφορες μορφές επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την οικονομική διαχείριση και την τήρηση των φορολογικών κανόνων.

2. Περιορισμένη Ευθύνη Εταίρων

Η περιορισμένη ευθύνη των εταίρων σε μια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) σημαίνει ότι σε περίπτωση χρεών ή άλλων οικονομικών δυσκολιών της εταιρείας, οι προσωπικές περιουσίες των εταίρων δεν είναι εκτεθειμένες ή κινδυνεύουν.

3. Δεν απαιτείται κεφάλαιο

Συγκριτικά με τις Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ), όπου απαιτείται σημαντικό αρχικό κεφάλαιο, η ΙΚΕ προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και είναι πιο προσιτή για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, καθώς δεν απαιτείται αρχικό κεφάλαιο.

 

Η δομή της ΙΚΕ είναι λιγότερο περίπλοκη και απαιτεί λιγότερη γραφειοκρατία σε σχέση με άλλες μορφές εταιρειών, κάτι που την κάνει προσιτή και εύκολη στη σύσταση και στη διαχείριση.

4. Εύκολη σύσταση

Μέσω της e-ΥΜΣ του Γ.Ε.Μ.Η. (Υπηρεσία μιας Στάσης), η ίδρυση της ΙΚΕ μπορεί να ολοκληρωθεί σε πολύ σύντομο χρόνο, μερικές φορές ακόμη και μέσα σε μια ώρα, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για μετάβαση σε δημόσιες υπηρεσίες ή δημοσίευση στο ΦΕΚ. Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική, επιτρέποντας ακόμη περισσότερη ευελιξία.

5. Ταχύτητα

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα της ΙΚΕ είναι η ταχύτητα λήψης αποφάσεων. Σε αυτήν την μορφή εταιρείας, η απόφαση λαμβάνεται από τον εταίρο ή τους εταίρους που έχουν το μεγαλύτερο εταιρικό μερίδιο, δηλαδή τουλάχιστον το 51%. Αυτό διαφέρει από τη διαδικασία στις ΕΠΕ, όπου απαιτείται η συμφωνία πλειοψηφίας των εταίρων και ταυτόχρονα η κατοχή ποσοστού άνω του 51% για τη λήψη αποφάσεων.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς:

Accounting

Noμικές Υπηρεσίες

H Φιλοσοφία μας Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών συννυφασμένες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Με εξειδικευμένη νομική