Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών με τον Δημόσιο & τον Ιδιωτικό τομέα

Η ραγδαία τεχνολογική αναβάθμιση είναι ορατή πλέον σε κάθε πολίτη στην καθημερινή του συνδιαλλαγή με δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες. Με την EPIDOSIS, μπορείτε να διεκπαιρώνετε τα αιτήματα σας σε δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία σας.

Συγκεκριμένα παρέχουμε:

 • ∆ωρεάν υπηρεσία ενημέρωσης πριν το αίτημα, για όλα τα απαιτούμενα έγγραφα κάθε περίπτωσης
 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία & έγγραφα, ακολουθώντας πιστά
 • το πρωτόκολλο προσωπικών δεδομένων
 • ∆υνατότητα διαφορετικών μεθόδων διεκπεραίωσης & αποστολής των εγγράφων, με κωδικό αναγνώρισης για παρακολούθηση από τον πελάτη
 • ∆ιεκπεραίωση σύνθετων και διαδοχικών αιτημάτων, σε διαφορετικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
 • Νομική υποστήριξη για επαλήθευση των διαδικασιών, όπου αυτή απαιτείται, και αναλυτική ενημέρωση του πελάτη
 • Αναλαμβάνουμε αρχικές συνδέσεις σε νεόδμητα κτίρια, συνδέσεις από νομιμοποίηση & διαμερισματοποίηση ή επαύξηση.
 • Την μεταβίβαση συντάξεων (κύριας & επικουρικής) λόγω θανάτου στα αρμόδια

ασφαλιστικά ταμεία

 • Την έκδοση & ανανέωση ερασιτεχνικής άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους και της άδειας πλόων ερασιτεχνικού σκάφους.
 • Την έναρξη & αποπεράτωση έργου (ανακαίνισης) για άδειες μικρής κλίμακας στον ΕΦΚΑ.
 • Την δήλωση πηγαδιού στο μητρώο ΕΜΣΥ
 • Την πιστοποίηση αναπηρίας(ΚΕΠΑ). Αναλαμβάνουμε την αίτηση, τον συντονισμό των ιατρών, την παρακολούθηση του αιτήματος και με την παραλαβή της απόφασης, αιτούμαστε σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη λήψη όλων των παροχών που δικαιούται ο ωφελούμενος.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα 2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού