Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Λογισμικό Αυτόματου Κλεισίματος Ισολογισμού από το Power Team της EPIDOSIS!

Ο ισολογισμός είναι ένα αποφασιστικό εργαλείο για τη διοίκηση και τους ενδιαφερόμενους φορείς μιας επιχείρησης. Συμβάλλει στην οικονομική υγεία της επιχείρησης, εκτίμηση κεφαλαιακού κόστους και στη συμμόρφωση με τους λογιστικούς κανονισμούς.


Το λογισμικό είναι αυτοματοποιημένο πλήρως ως προς την λειτουργία του και ολοκληρωμένο ως προς την παραγωγή των αναφορών του.

 

Συγκεκριμένα με την απλή και αυτόματη εισαγωγή του Ισοζυγίου από EXCEL, έχουμε άμεσα όλα τα αποτελέσματα.

Για οικονομικές καταστάσεις:

 • Ισοζύγιο
 • Ισολογισμός (ΕΛΠ
 • Μεγάλες & Μικρές, ΕΛΠ πολύ Μικρές)
 • Αποτελέσματα
 • Χρήσεως (ΕΛΠ κατά Λειτουργία και κατ’ Είδος)
 • Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
 • Ταμειακές Ροές
 • Έκθεση ΔΣ
 • Εγγραφές Τέλους Χρήσης
 • Αριθμοδείκτες
 • Κρίσιμα Σημεία

Είναι κατάλληλο για πολύ μικρές Επιχειρήσεις, μικρές Επιχειρήσεις, μεσαίες και μεγάλες Επιχειρήσεις.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς:

Accounting

Noμικές Υπηρεσίες

H Φιλοσοφία μας Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών συννυφασμένες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Με εξειδικευμένη νομική