Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Δώρο Χριστουγέννων: Πώς υπολογίζεται & ημερομηνία καταβολής

Στον ιδιωτικό τομέα, οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν το δώρο Χριστουγέννων έως τις 21 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Αυτό το δώρο αντιστοιχεί σε έναν ολόκληρο μισθό και δικαιούται να το λάβει ο εργαζόμενος που έχει απασχοληθεί συνεχώς για το σύνολο της χρονικής περιόδου από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

Πως υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα:

Για να υπολογίσετε το δώρο Χριστουγέννων για τους εργαζόμενους σας το 2023, πρέπει να λάβετε υπόψη τις αποδοχές που λαμβάνουν στις 10 Δεκεμβρίου. Αν η σχέση εργασίας τερματίστηκε πριν από αυτή την ημερομηνία, το δώρο υπολογίζεται από τις αποδοχές της ημέρας τερματισμού.

 

Το διάστημα υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων εκτείνεται από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Εργαζόμενοι που εργάστηκαν αδιάλειπτα κατά το διάστημα αυτό δικαιούνται πλήρες δώρο, ενώ οι υπόλοιποι λαμβάνουν ποσοστιαίο ποσό ανάλογα με τη διάρκεια εργασίας τους.

 

Τέλος, οι Επιθεωρητές Εργασίας παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις μη καταβολής, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες για την άσκηση ατομικής δίωξης κατά του εργοδότη.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: