Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

myPROPERTY: Ψηφιακά και οι τροποποιητικές δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων

Ψηφιακά υποβάλλονται και οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ), μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY, από την Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2024.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1002/2024 ΦΕΚ Β’ 64/5-1-2024), από τις 10-1-2024, υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά οι τροποποιητικές
εμπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΑ, για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, όπου ισχύει το
σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας και αφορούν:

 • τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος σε ακίνητο με
  επαχθή αιτία, για την οποία υποβάλλεται κοινή δήλωση φόρου μεταβίβασης
  ακινήτων από τους συμβαλλόμενους, πλην των συμβολαιογραφικών εγγράφων
  σύστασης ή τροποποίησης σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών, εξώνησης,
  διόρθωσης, επανάληψης ή ακύρωσης συμβολαίου
 • την επίκληση από τον μεταβιβάζοντα της κτήσης του ακινήτου με τακτική ή
  έκτακτη χρησικτησία,
  σε συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας αυτού ή
  σύστασης άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία
 • τη μεταβίβαση στον εργολάβο από τον οικοπεδούχο, λόγω εκτέλεσης
  εργολαβικού προσυμφώνου, ιδανικού μεριδίου οικοπέδου και
 • τη διαφορά της έκτασης, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη της αναγραφόμενης στον
  με επαχθή αιτία τίτλο κτήσης του ακινήτου, σε περίπτωση που αυτό μεταβιβάζεται
  ή συστήνεται εμπράγματο δικαίωμα σε αυτό με οποιαδήποτε αιτία.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: