ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός – Υποκατάστημα Βουλγαρικής εταιρίας στην Ελλάδα

Bulgaria_Greek_branch_2_e2699d892546444ea4befc6637648292

Υποκατάστημα Βουλγαρικής εταιρίας στην Ελλάδα

Κάθε κρίση μπορεί να αποτελέσει και μια ευκαιρία. Κάθε εμπόδιο στην επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί ως πρόκληση για να γίνει η επιχείρηση καλύτερη και αποδοτικότερη.

Επιπλέον η γνώση και η αντίληψη του παγκόσμιου επιχειρηματικού γίγνεσθαι ωθεί κάθε εταιρία να ξεπεράσει τα στενά ελληνικά δεδομένα και να αναζητήσει καθαρές λύσεις ανάπτυξης και εξέλιξης. Η ίδρυση εταιρίας στη Βουλγαρία συγκεντρώνει πολλαπλά οφέλη. Το νομικό, ασφαλιστικό και φορολογικό πλαίσιο είναι σταθερό και το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα φιλικό ενώ η διαδικασία σύστασης είναι πολύ απλή.

Η εταιρεία EPIDOSIS προτείνει ως μια κίνηση εξαιρετικά αποδοτική και άκρως ανταγωνιστική, τη δημιουργία ενός Υποκαταστήματος Αλλοδαπής στην Ελλάδα για την Βουλγαρική εταιρεία σας.  Εάν λοιπόν διαθέτετε εταιρεία στη Bulgaria μπορούμε να αναλάβουμε την ίδρυση Υποκαταστήματος στην χώρα μας και να αποκομίσετε ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ οφέλη και πλεονεκτήματα.

 

Δείτε παρακάτω τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σύστασης Υποκαταστήματος Βουλγαρικής εταιρίας  στην Ελλάδα

In altre questioni, il ramo Aliens ha nel nostro paese:

  • IVA normale
  • Ha una partita IVA greca ed è soggetta alla DOU delle società anonime
  • Bancomat fiscale o meccanismo fiscale
  • Mantiene libri di diploma (3a classe)
  • Impiega personale con assicurazione sociale
  • Μισθώνει εγκαταστάσεις στην χώρα μας (κατάστημα, γραφειο, παραγωγική μονάδα, αποθήκη κλπ)
  • Può avere QUALSIASI ATTIVITÀ (KAD)
  • Και γενικά συμπεριφέρεται και αντιμετωπίζεται (στα υπόλοιπα θέματα) όπως οι Ελληνικές εταιρείες

 

Perché scegliere l'EPIDOSI

Affinché la vostra impresa abbia successo e sia sicura, è necessario implementare il piano giusto e le migliori pratiche. La pianificazione fiscale completa che offriamo, grazie alla nostra lunga esperienza e al nostro coinvolgimento nel sistema fiscale bulgaro, ci permette di proporre soluzioni uniche che soddisfano pienamente ogni caso - il vostro. Grazie all'alta formazione, alla profonda conoscenza e alla riservatezza, soddisferemo ogni vostra esigenza commerciale sia in Grecia che in Bulgaria.

 

- Filiale estera con sede in Bulgaria

Quale strategia commerciale specifica vi permette di godere delle favorevoli disposizioni fiscali in Bulgaria senza interrompere affatto la vostra attività in Grecia? L'apertura di una filiale estera in Grecia e il trasferimento della sede centrale in Bulgaria offriranno alla vostra azienda un significativo vantaggio competitivo rispetto alle altre aziende nazionali.

 

- Incorporazione - Costituzione di una società in Bulgaria

Η εγγραφή εταιρείας στη Βουλγαρία είναι μία εξαιρετικά απλή διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός 4 εργάσιμων ημερών καθώς και η εγγραφή στο VIES ολοκληρώνεται μόλις εντός 10 εργάσιμων ημερών . Παράλληλα, η νομοθεσία της Βουλγαρίας επιτρέπει την μεταφορά έδρας από τρίτες χώρες παρέχοντας στις επιχειρήσεις το δικαίωμα να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι αποκτώντας σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

 

- Aziende Ready Made (RMC) in Bulgaria

Sapevate che potete ottenere una società legale in Bulgaria, completamente integrata nel sistema europeo VIES e con tutti i certificati necessari? Entro 10 giorni, ci occupiamo di tutte le procedure e del trasferimento delle quote societarie in modo che la società possa svolgere qualsiasi attività commerciale.

 

EPIDOSI: Servizi integrati di supporto fiscale e contabile

Η εταιρεία EPIDOSIS σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Φορολογικής και Λογιστικής υποστήριξης αλλά και Φοροσχεδιασμού για την επιχείρηση που σκοπεύετε να ιδρύσετε ή έχετε ήδη ιδρύσει στη Βουλγαρία.

Assistenza contabile da parte del nostro personale esperto.

Pianificazione fiscale personalizzata basata sulla legislazione fiscale combinata di Grecia e Bulgaria.

Tenere e monitorare i libri contabili dell'azienda.

Formazione - formazione dei vostri dirigenti per la corretta emissione delle fatture - documenti emessi dalla vostra azienda.

Presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali all'ufficio finanziario competente.

Pagamento attraverso il sistema bancario di tutte le imposte che si verificheranno durante l'esercizio finanziario.

Le decisioni vengono prese in Bulgaria e non in Grecia, perché è lì che si riunisce il Consiglio di amministrazione.

Dati finanziari dell'azienda (fatturato, utili, pagamenti di bonifici bancari) in modo da poter dimostrare che la vostra azienda è attiva e non inattiva.

 

Siamo EPIDOSI

Crediamo che ogni professionista debba sviluppare la propria attività senza barriere e ostacoli. Essere in grado, al di fuori di questioni fiscali, contabili e legali, di creare un'azienda funzionale, redditizia e in continua evoluzione. Inoltre, grazie a una vasta gamma di servizi principali e complementari, è in grado di abbracciare ogni aspetto della vostra attività e di portarla costantemente al top. La nostra missione è quella di assistere in ogni aspetto chiave dell'azienda, in modo che ogni imprenditore possa investire il proprio tempo e concentrarsi sulle decisioni strategiche che produrranno profitti e crescita.

Siamo a vostra disposizione per un appuntamento gratuito presso i nostri uffici di Salonicco e Atene o a distanza per parlare del vostro business plan e di come possiamo contribuire al vostro successo professionale con passi definiti e assoluta competenza.

Επικοινωνήσετε σήμερα άμεσα με την έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS a 2310 477725 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας QUI.

Lascia un commento

Devi essere loggato per inviare un commento.
preferenze sulla privacy
Quando visitate il nostro sito web, il vostro browser può memorizzare informazioni per vari servizi, di solito sotto forma di cookie. Qui potete modificare le vostre impostazioni sulla privacy. Si ricorda che il blocco di alcuni cookie può comportare una riduzione delle funzionalità del sito web.