ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευκρινήσεις σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και την επιστρεπτέα προκαταβολή

7cdb12dc2c6cc16a5c092ad32c57f565_XL

Σύμφωνα με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο η μείωση του ποσού κρατικής ενίσχυσης αφορά στο μη επιστρεπτέο της τμήμα και δεν σχετίζεται με το ποσό της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που πρέπει να επιστραφεί.

Αναλυτικότερα:

To θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις Κρατικές Ενισχύσεις καθορίζεται με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Υπουργείου Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι ο αρμόδιος φορέας για την χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην άμεση επιχορήγηση μέσω κρατικών ενισχύσεων ανά τομέα είναι το κάτωθι:

  • υπαίθριου καρπουζιού, mini και obla, της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας, των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε τομάτες και αγγούρια σε όλη την επικράτεια εξαιρουμένης της Κρήτης και της βουβαλοτροφίας.

( Αριθμ. 720/132077/19.5.2021 Κ.Υ.Α.- ΦΕΚ 2123/Β/2021)

  • επιτραπέζιας ελιάς-λοιπές με κωδικό συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ 2008190 και καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια.

(Αριθμ. 51/126068/13.5.2021 ΚΥΑ – ΦΕΚ 2021/Β/2021)

  • εκτροφής χοίρων, εκτροφής αυτόχθονων μαύρων χοίρων και παραγωγής μελιού.

(Αριθμ. 1184/247574/13.9.2021 ΚΥΑ – ΦΕΚ 4246/Β/2021)

  • επίσπορης και βιομηχανικής πατάτα και Μανταρινιών ποικιλίας Κλημεντίνη. (Αριθμ. 395/67916/14.3.2022 ΚΥΑ– ΦΕΚ 1332/Β/2022)
  • καλλιέργειας Λεβάντας, παραγωγής ξηρών Σύκων, της επιτραπέζιας Ελιάς πλην Καλαμών και του κωδικού 2008190 και της καλλιέργειας Καπνού.

(Αριθμ. 416/71435/16.3.2022 ΚΥΑ – ΦΕΚ 1333/Β/2022

Στο εν λόγω θεσμικό πλαίσιο αναφέρεται ρητώς ότι :

Από το τελικό ύψος της ενίσχυσης κάθε παραγωγού, όπως προσδιορίζεται στις παρ. 1-4 του παρόντος, αφαιρείται το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών που έχει λάβει ως επιστρεπτέα προκαταβολή, [….] Έως ότου καθορισθεί το άθροισμα των μη επιστρεπτέων ποσών, η ενίσχυση καταβάλλεται με παρακράτηση του 50% του συνολικού ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχει λάβει ο κάθε παραγωγός μέσω όλων των κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής.


Μετά την ολοκλήρωση καθορισμού του αθροίσματος των μη επιστρεπτέων ποσών, εάν το άθροισμα αυτών ξεπερνά το ποσό που έχει παρακρατηθεί για κάθε παραγωγό, τότε για το υπερβάλλον ποσό κινείται διαδικασία ανάκτησης από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Οι ενισχύσεις που καθορίζονται από την παρούσα απόφαση δεν συμψηφίζονται με άλλες ενισχύσεις του ΕΓΤΕ οι οποίες καταβάλλονται από ενωσιακές πιστώσεις.


Κατ’ εξαίρεση ειδικά για πυρόπληκτες περιοχές, όπως καθορίζονται με βάσει την κείμενη νομοθεσία, όπου ορίζεται ως μη επιστρεπτέο ποσό το σύνολο της επιστρεπτέας προκαταβολής που έχει λάβει ο κάθε παραγωγός, για τον υπολογισμό της τελικής ενίσχυσης θα αφαιρείται το 50% του συνολικού ποσού που έλαβαν ως ενίσχυση από τις επιστρεπτέες προκαταβολές. Οι πυρόπληκτες περιοχές γνωστοποιούνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ με έγγραφο του ΥΠΑΑΤ σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας όπως προβλέπεται παραπάνω, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αναμένει στοιχεία από την Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να εκκινήσει τη διαδικασία αναζήτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε μη πυρόπληκτους δικαιούχους κρατικής ενίσχυσης εφόσον διαπιστωθεί ότι τους έχει προσδιοριστεί πως το μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι μεγαλύτερο του 50%.

Lascia un commento

Devi essere loggato per inviare un commento.
preferenze sulla privacy
Quando visitate il nostro sito web, il vostro browser può memorizzare informazioni per vari servizi, di solito sotto forma di cookie. Qui potete modificare le vostre impostazioni sulla privacy. Si ricorda che il blocco di alcuni cookie può comportare una riduzione delle funzionalità del sito web.