Κέρδος από την επένδυση (ROI)

6

Κέρδος από την επένδυση (ROI)

Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, οι περισσότερες εταιρείες επικεντρώνονται στην αύξηση της επένδυσης τους (ROI – Return on Investment), θέτοντας ως βασικό στόχο την εξασφάλιση περισσότερων κερδών σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους.

Ως εκ τούτου, το λογιστικό κέρδος, δηλαδή το εισόδημα που διανέμεται στον επιχειρηματία σε μια κερδοφόρα διαδικασία παραγωγής στην αγορά (επιχείρηση) αποτελεί το κυριότερο ενδιαφέρον του.

Για την εξασφάλιση της κερδοφορίας της επιχείρησης σας όμως, σημαντικό ρόλο κατέχουν και η ισχυρή επιθυμία για επιτυχία, η δέσμευση στο αποτέλεσμα, οι ευνοϊκές προοπτικές, αλλά και η υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη και την βιωσιμότητα της.

Με την πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση, η ομάδα της EPIDOSIS θα  προσδιορίσει εύστοχα το πλήρες εύρος των απαιτήσεων σας και θα προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Λογιστικής Yποστήριξης και Εξατομικευμένου Φοροσχεδιασμού, μέσα από μια άψογη και συνεπή συνεργασία.

Ο σχηματισμός εισοδήματος στην παραγωγή της αγοράς είναι πάντα μια ισορροπία μεταξύ της παραγωγής και της διανομής εισοδήματος. Το εισόδημα που παράγεται κατανέμεται πάντοτε στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ως οικονομική αξία κατά την περίοδο αναθεώρησης.

Από την άλλη, το κέρδος είναι το μερίδιο του σχηματισμού εισοδήματος που ο ιδιοκτήτης είναι σε θέση να διατηρήσει στον εαυτό του στη διαδικασία διανομής εισοδήματος.

Το κέρδος είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές οικονομικής ευημερίας, διότι σημαίνει εισοδήματα και ευκαιρίες ανάπτυξης της παραγωγής. Η EPIDOSIS μπορεί να σας οδηγήσει στην αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης σας!

Για το λόγο αυτό, σας καλούμε σε μία συνάντηση, μέσω τηλεδιάσκεψης είτε δια ζώσης στα γραφεία μας στην Αθήνα (210 220 6611) και στην Θεσσαλονίκη (2310 477 725) για να αναλύσουμε όλα τα πιθανά σενάρια ανάπτυξης & εξασφάλισης κερδοφορίας της δικής σας επιχείρησης σας.

Lascia un commento

Devi essere loggato per inviare un commento.
preferenze sulla privacy
Quando visitate il nostro sito web, il vostro browser può memorizzare informazioni per vari servizi, di solito sotto forma di cookie. Qui potete modificare le vostre impostazioni sulla privacy. Si ricorda che il blocco di alcuni cookie può comportare una riduzione delle funzionalità del sito web.