Azienda insediata nel paese dell'UE più accogliente per gli investimenti esteri

ExpandinBG_aee038509b71608fb7675d58d1389bff

Azienda insediata nel paese dell'UE più accogliente per gli investimenti esteri

Κάθε αρχή νέας χρονιάς αποτελεί αφορμή για ανασυγκρότηση αλλά και διαμόρφωση νέων στόχων ανάπτυξης. Στην EPIDOSIS πιστεύουμε ότι κάθε κρίση κάθε κρίση είναι παράλληλα και μια ευκαιρία αρχικά για αναδιοργάνωση αλλά και για μια αναπροσαρμογή των στόχων και της στρατηγικής κάθε επιχείρησης.

Μια εξαιρετική πρόταση ανάπτυξης στο εξωτερικό είναι η περίπτωση της γειτονικής Βουλγαρίας που αποτελεί ένα σταθερό «φίλο» των επιχειρήσεων και  που συγκεντρώνει πολλά προνόμια αλλά και διαθέτει μια σταθερή φορολογία μόλις 10% (για τις ΕΠΕ) εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όντας μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας από το 2007 εμπίπτει στις διατάξεις που αφορούν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών – μελών και έχει συνάψει συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με τα περισσότερα από αυτά συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας.

Η ίδρυση εταιρίας στη Βουλγαρία συγκεντρώνει πολλαπλά οφέλη. Το νομικό, ασφαλιστικό και φορολογικό πλαίσιο είναι σταθερό και το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα φιλικό και ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις. Ταυτόχρονα, η χώρα απολαμβάνει όλα τα πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας – ελεύθερη διακίνηση ατόμων, εμπορευμάτων & κεφαλαίων ενώ εντάσσεται και σε αρκετά αναπτυξιακά  προγράμματα.

 

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε εταιρεία στη Βουλγαρία

Η διαδικασία ίδρυσης – σύστασης μίας εταιρίας στη Βουλγαρία είναι γρήγορη και απλή, με όλα τα επαγγέλματα να είναι ανοιχτά και προσβάσιμα.

Η σύσταση της εταιρείας σας στην Βουλγαρία απαιτεί να ολοκληρωθούν μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες σχετικές με δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, όπου απαιτείται καλή γνώση, άμεση και ευέλικτη διαχείριση, ώστε να πετύχουμε τον στόχο μας. Εσείς, δεν έχετε παρά να εξουσιοδοτήσετε το γραφείο μας, κι εμείς θα κινηθούμε άμεσα να ιδρύσουμε την εταιρεία σας.

Η έναρξη της εταιρείας πραγματοποιείται εντός 4 εργάσιμων ημερών (απόκτηση Βουλγάρικου ΑΦΜ, άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών όψεως) και η εισαγωγή της στο Σύστημα VIES, για την απόκτηση Ευρωπαϊκού ΑΦΜ, μαζί με τελωνειακό αριθμό EORI (για διεθνείς συναλλαγές σε τρίτες χώρες), εντός 10 εργάσιμων ημερών. Φορολογικά, όποιες δαπάνες προκύπτουν για την σύσταση της εταιρείας αναγνωρίζονται ως έξοδα σύστασης της εταιρείας και μπορούν να συμπεριληφθούν στους μελλοντικούς λογιστικούς ισολογισμούς, καθώς εκπίπτουν από το λογιστικό αποτέλεσμα.

 

EPIDOSI: Servizi integrati di supporto fiscale e contabile

EPIDOSIS vi fornisce un'assistenza fiscale e contabile completa e servizi di pianificazione fiscale per l'attività che intendete avviare o che avete già avviato in Bulgaria.

–  Λογιστική υποστήριξη από τα έμπειρα στελέχη μας.

– Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός βασισμένος στη συνδυαστική φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.

– Τήρηση και παρακολούθηση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας σας.

– Εκπαίδευση – κατάρτιση των στελεχών σας για την ορθή έκδοση των τιμολογίων – παραστατικών που θα εκδίδει η εταιρεία σας.

 Υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία.

– Πληρωμή μέσω τραπεζικού συστήματος, όλων των φόρων που θα προκύψουν κατά την διάρκεια της χρήσης.

– Λήψη αποφάσεων από τη Βουλγαρία και όχι από την Ελλάδα, καθώς εκεί βρίσκεται ο τόπος συνεδρίασης του Δ.Σ.

– Οικονομικά στοιχεία της εταιρείας (κύκλος εργασιών, κέρδη, πληρωμές μέσω τραπεζικών εμβασμάτων) έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ενεργοποίηση και όχι η αδράνεια της εταιρείας σας.

 

Perché scegliere l'EPIDOSI

Affinché la vostra impresa abbia successo e sia sicura, è necessario implementare il piano giusto e le migliori pratiche. La pianificazione fiscale completa che offriamo, grazie alla nostra lunga esperienza e al nostro coinvolgimento nel sistema fiscale bulgaro, ci permette di proporre soluzioni uniche che soddisfano pienamente ogni caso - il vostro. Grazie all'alta formazione, alla profonda conoscenza e alla riservatezza, soddisferemo ogni vostra esigenza commerciale sia in Grecia che in Bulgaria.

- Incorporazione - Costituzione di una società in Bulgaria

La registrazione di una società in Bulgaria è un processo estremamente semplice e viene completato senza la procedura accelerata entro una settimana o con la procedura accelerata entro 3-4 giorni lavorativi. Allo stesso tempo, la legislazione bulgara consente il trasferimento della sede centrale da Paesi terzi, dando alle aziende il diritto di diventare residenti fiscali e di ottenere significativi vantaggi competitivi.

- Aziende Ready Made (RMC) in Bulgaria

Sapevate che potete ottenere una società legale in Bulgaria, completamente integrata nel sistema europeo VIES e con tutti i certificati necessari? Entro 10 giorni, ci occupiamo di tutte le procedure e del trasferimento delle quote societarie in modo che la società possa svolgere qualsiasi attività commerciale.

- Filiale estera con sede in Bulgaria

Quale strategia commerciale specifica vi permette di godere delle favorevoli disposizioni fiscali in Bulgaria senza interrompere affatto la vostra attività in Grecia? L'apertura di una filiale estera in Grecia e il trasferimento della sede centrale in Bulgaria offriranno alla vostra azienda un significativo vantaggio competitivo rispetto alle altre aziende nazionali.

Siamo EPIDOSI

Crediamo che ogni professionista debba sviluppare la propria attività senza barriere e ostacoli. Essere in grado, al di fuori di questioni fiscali, contabili e legali, di creare un'azienda funzionale, redditizia e in continua evoluzione. Inoltre, grazie a una vasta gamma di servizi principali e complementari, è in grado di abbracciare ogni aspetto della vostra attività e di portarla costantemente al top. La nostra missione è quella di assistere in ogni aspetto chiave dell'azienda, in modo che ogni imprenditore possa investire il proprio tempo e concentrarsi sulle decisioni strategiche che produrranno profitti e crescita.

Siamo a vostra disposizione per un appuntamento gratuito presso i nostri uffici di Salonicco e Atene o a distanza per parlare del vostro business plan e di come possiamo contribuire al vostro successo professionale con passi definiti e assoluta competenza.

Επικοινωνήσετε σήμερα άμεσα με την έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS στο 2310 477725 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας ΕΔΩ.

Lascia un commento

Devi essere loggato per inviare un commento.
preferenze sulla privacy
Quando visitate il nostro sito web, il vostro browser può memorizzare informazioni per vari servizi, di solito sotto forma di cookie. Qui potete modificare le vostre impostazioni sulla privacy. Si ricorda che il blocco di alcuni cookie può comportare una riduzione delle funzionalità del sito web.