Τα 5 πλεονεκτήματα της ΙΚΕ

ike_blog

Τα 5 πλεονεκτήματα της ΙΚΕ

EPIDOSIS έχουμε καταφέρει να οδηγήσουμε εκατοντάδες επιχειρήσεις στην ανάπτυξη και την κερδοφορία μέσω του σταθερού στρατηγικού σχεδιασμού μας, από το σημείο μηδέν και την σύσταση της εταιρείας μέχρι και την επίτευξη των στόχων κάθε πελάτη μας.

Το ενδιαφέρον μας για τις ανάγκες του πελάτη και οι υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.

Selezione del EPIDOSIS non avete un solo commercialista, ma un consulente per tutta la vostra attività.

La Private Equity Company si è rivelata molto popolare nel mondo degli affari del paese, in quanto presenta alcuni vantaggi specifici, che potete scoprire insieme a EPIDOSIS fare la scelta commerciale più appropriata.

5 vantaggi di una società di private equity (PE)

 

1. Κεφάλαιο:

Uno o più soci possono partecipare al capitale della società. Nel caso di un unico socio, la società viene chiamata ditta individuale e colloquialmente la si può sentire chiamare MON. I.K.E. In base alla legislazione vigente, il capitale di una I.K.E. può partire da 1€, ma non è consigliabile iniziare l'attività con un capitale così piccolo, poiché la nostra esperienza nel settore dimostra che una tale mossa porterà sicuramente alla modifica dello statuto al fine di aumentare il capitale per evitare problemi di natura contabile. Infine, nel caso delle società a responsabilità limitata, i soci possono contribuire in natura o assumere obblighi di prestazione d'opera invece di partecipare con capitale monetario.

 

2. Διαχειριστής:

I.K.E. può essere costituito da una o più persone fisiche o giuridiche. Gli organi della società sono l'assemblea dei soci e l'amministratore/i e l'amministratore della società non deve essere un socio. La comunicazione tra i partner può avvenire anche da remoto, facilitando così il processo decisionale, soprattutto nei casi in cui il centro di gestione si trovi in ​​un Paese diverso dalle filiali.

 

3. Ευθύνη εταίρων:

La responsabilità limitata dei soci di una I.K.E. forse è il vantaggio più fondamentale di questa particolare forma giuridica. In particolare, pur includendo tutti i vantaggi delle società di capitali S.A. e Ltd., la responsabilità dei soci in caso di I.K.E. limitatamente all'importo del loro contributo al capitale iniziale. Ciò significa praticamente che non vi è alcun rischio per la proprietà personale dei partner.

 

4. Φορολογία:

Le aliquote fiscali più importanti per un I.K.E. è:

  • Aliquota dell'imposta sul reddito: 22% sull'utile
  • Aliquota dell'imposta sui dividendi: 5% sui dividendi
  • Aliquota d'imposta anticipata: 50% per i primi 3 anni e dopo 3 anni l'aliquota d'imposta anticipata è di 100%.

 

5. Ασφάλιση:

Σημαντικό πλεονέκτημα των Ι.Κ.Ε. είναι ότι για τους εταίρους η ασφάλιση ορίζεται ως προαιρετική. Υποχρεωτικά πρέπει να είναι ασφαλισμένος μόνο ο διαχειριστής της εταιρείας. Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές δεν συνδέονται πλέον με το ύψος του κατώτατου μισθού αλλά οι επιχειρηματίες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την ασφαλιστική τους κλάση ξεκινώντας από το ποσό των 220€ μηνιαίως.

 

H επιλογή της νομικής μορφής της εταιρείας είναι μια πολύ σημαντική επιλογή.

 

Η EPIDOSIS έχει τη εμπειρία και την τεχνογνωσία να σας υποστηρίξει σε αυτή την επιλογή παρέχοντας έναν εξατομικευμένο φοροσχεδιασμό βασισμένο στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και εξατομικευμένες προτάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS καλώντας στο 210 6810690 για τα γραφεία μας στην Αθήνα και στο 2310 477725 για τα γραφεία μας στην Θεσσαλονίκη ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Lascia un commento

Devi essere loggato per inviare un commento.
preferenze sulla privacy
Quando visitate il nostro sito web, il vostro browser può memorizzare informazioni per vari servizi, di solito sotto forma di cookie. Qui potete modificare le vostre impostazioni sulla privacy. Si ricorda che il blocco di alcuni cookie può comportare una riduzione delle funzionalità del sito web.