Τα 5 πλεονεκτήματα της ΙΚΕ

ike_blog

Τα 5 πλεονεκτήματα της ΙΚΕ

Στην EPIDOSIS έχουμε καταφέρει να οδηγήσουμε εκατοντάδες επιχειρήσεις στην ανάπτυξη και την κερδοφορία μέσω του σταθερού στρατηγικού σχεδιασμού μας, από το σημείο μηδέν και την σύσταση της εταιρείας μέχρι και την επίτευξη των στόχων κάθε πελάτη μας.

Το ενδιαφέρον μας για τις ανάγκες του πελάτη και οι υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.

Επιλέγοντας την EPIDOSIS δεν έχετε μόνο έναν λογιστή αλλά ένα σύμβουλο καθόλη την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία έχει φανεί ιδιαίτερα δημοφιλής στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, καθώς εμφανίζει κάποια συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, τα οποία μπορείτε να τα ανακαλύψετε μαζί με την EPIDOSIS κάνοντας την πιο σωστή επιχειρηματική επιλογή.

5 πλεονεκτήματα μιας Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)

 

1. Κεφάλαιο:

Στο κεφάλαιο της εταιρείας μπορεί να συμμετέχει ένας ή περισσότεροι εταίροι. Στην περίπτωση ενός εταίρου η εταιρεία ονομάζεται Μονοπρόσωπη και στην καθομιλουμένη μπορεί να την ακούσετε ως ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.. Με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία, το κεφάλαιο μιας Ι.Κ.Ε. μπορεί να ξεκινάει από 1€ όμως δεν συνίσταται να γίνει η έναρξη της επιχείρησης έχοντας ένα τόσο μικρό κεφάλαιο καθώς η εμπειρία μας στο χώρο μας δείχνει ότι μια τέτοια κίνηση θα οδηγήσει σίγουρα στην τροποποίηση του καταστατικού με σκοπό την αύξηση του κεφαλαίου για να αποφευχθούν προβλήματα λογιστικής φύσης. Τέλος, στην περίπτωση των Ι.Κ.Ε. επιτρέπεται η συνεισφορά των εταίρων σε είδος ή ανάληψη υποχρεώσεων εκτέλεσης εργασιών αντί για συμμετοχή με χρηματικό κεφάλαιο.

 

2. Διαχειριστής:

I.K.E. può essere costituito da una o più persone fisiche o giuridiche. Gli organi della società sono l'assemblea dei soci e l'amministratore/i e l'amministratore della società non deve essere un socio. La comunicazione tra i partner può avvenire anche da remoto, facilitando così il processo decisionale, soprattutto nei casi in cui il centro di gestione si trovi in ​​un Paese diverso dalle filiali.

 

3. Ευθύνη εταίρων:

La responsabilità limitata dei soci di una I.K.E. forse è il vantaggio più fondamentale di questa particolare forma giuridica. In particolare, pur includendo tutti i vantaggi delle società di capitali S.A. e Ltd., la responsabilità dei soci in caso di I.K.E. limitatamente all'importo del loro contributo al capitale iniziale. Ciò significa praticamente che non vi è alcun rischio per la proprietà personale dei partner.

 

4. Φορολογία:

Le aliquote fiscali più importanti per un I.K.E. è:

  • Aliquota dell'imposta sul reddito: 22% sull'utile
  • Aliquota dell'imposta sui dividendi: 5% sui dividendi
  • Συντελεστής προκαταβολής φόρου: 50% για τις 3 πρώτες χρήσεις και μετά το πέρας της τριετίας η προκαταβολή φόρου ανέρχεται στο 100%

 

5. Ασφάλιση:

Σημαντικό πλεονέκτημα των Ι.Κ.Ε. είναι ότι για τους εταίρους η ασφάλιση ορίζεται ως προαιρετική. Υποχρεωτικά πρέπει να είναι ασφαλισμένος μόνο ο διαχειριστής της εταιρείας. Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές δεν συνδέονται πλέον με το ύψος του κατώτατου μισθού αλλά οι επιχειρηματίες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την ασφαλιστική τους κλάση ξεκινώντας από το ποσό των 220€ μηνιαίως.

 

H επιλογή της νομικής μορφής της εταιρείας είναι μια πολύ σημαντική επιλογή.

 

Η EPIDOSIS έχει τη εμπειρία και την τεχνογνωσία να σας υποστηρίξει σε αυτή την επιλογή παρέχοντας έναν εξατομικευμένο φοροσχεδιασμό βασισμένο στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και εξατομικευμένες προτάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS καλώντας στο 210 6810690 για τα γραφεία μας στην Αθήνα και στο 2310 477725 για τα γραφεία μας στην Θεσσαλονίκη ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment.
preferenze sulla privacy
Quando visitate il nostro sito web, il vostro browser può memorizzare informazioni per vari servizi, di solito sotto forma di cookie. Qui potete modificare le vostre impostazioni sulla privacy. Si ricorda che il blocco di alcuni cookie può comportare una riduzione delle funzionalità del sito web.