Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ενεργά προγράμματα

Τα προγράμματα επιδοτήσεων ενσωματώνουν μια νέα φιλοσοφία η οποία επιτρέπει τον συνδυασμό επιδοτήσεων και τραπεζικών εργαλείων προκειμένου να υλοποιηθεί κάθε επενδυτικό έργο. Στην EPIDOSIS, ως σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, είμαστε αρωγοί στην πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, και σας δίνουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε τα κατάλληλα εργαλεία, με την αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ ώστε να εξασφαλίσετε τα κεφάλαια που χρειάζεστε.

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε σε:

 • Επενδύσεις μέσω ΕΣΠΑ
 • Επενδύσεις Αναπτυξιακού Νόμου
 • Στρατηγικές επενδύσεις
 • Επιχειρηματικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο

Οι υπηρεσίες μας αναλύονται ως εξής:

 • Συμβουλευτική και Σχεδιασμός Επενδύσεων με δημιουργία πλάνου χρηματοδότησης ώστε να υποστηριχθεί αποτελεσματικά και αποδοτικά η υλοποίηση της επένδυσης.
 • Αξιολόγηση της επένδυσης και ένταξη στο κατάλληλο πρόγραμμα επιδότησης με υποστήριξη κατά την περίοδο υλοποίησης.
 • Πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, καθώς και σε δάνεια με προνομιακό επιτόκιο μέσω του Τ.Α.Α.
 • Δυναμική αναπροσαρμογή του μίγματος εργαλείων σε νέες δυνατότητες που προσφέρονται σε επίπεδο νέων προγραμμάτων

Το νέο “ΕΣΠΑ 2021-2027” έχει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από δράσεις και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία, όσο και για την οικονομία -μετά την πανδημική κρίση- συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εκκίνηση ενός νέου κύκλου ευημερίας για όλους.

Όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, είναι δυνητικοί δικαιούχοι των επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ:

2021 – 2027 : 26,2 δις €

+30.5 δις € Тαμείο Ανάκαμψης

Η EPIDOSIS διαθέτει στελέχη με εμπειρία δεκαετιών στον χώρο των επιδοτούμενων προγραμμάτων αλλά και των χρηματοδοτήσεων. Σε συνεργασία μαζί σας, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες σας αναλαμβάνουμε να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόσβασης σε κεφάλαια. Το σχέδιο μπορεί να συνδυάζει τα κατάλληλα εργαλεία επιδότησης και να αξιοποιεί παράλληλα όλες τις δυνατότητες ευνοϊκής τραπεζικής χρηματοδότησης

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στα παρακάτω Ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027:

 • Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων & Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ
 • Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Επικοινωνία

Παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την παρακάτω πλατφόρμα επικοινωνίας για τα μηνύματα σας
Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας των γραφείων μας