Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

EPIDOSIS Σχεδιασμός Business Plan

Ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων κάθε επιχείρησης. Σχεδιάζοντας συστηματικά την κατεύθυνση στην οποία θα στραφεί η επιχείρηση και τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκει, επιτυγχάνει την ανάπτυξη και την κερδοφορία, ενώ αντιμετωπίζει τους κινδύνους του εξωτερικού περιβάλλοντος, οι οποίοι εμφανίζονται στην αγορά.

 

Δημιουργώντας ένα ισχυρό πλάνο, το οποίο μελετά και ενεργεί επηρεάζοντας τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας ως business partners στην πορεία προς την επιτυχία.

Τα έμπειρα στελέχη της EPIDOSIS έχουν ως προτεραιότητα την εναρμόνιση των επιχειρήσεων στις αλλαγές της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξατομικευμένο φοροσχεδιασμό (tax planning) εξασφαλίζοντας σε κάθε σύγχρονο επιχειρηματία Φορολογικό Χρήμα. Παρέχουμε φορολογικά σεμινάρια που απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις και τα στελέχη τους, για την κάλυψη των αναγκών τους και την προσαρμογή τους στα φορολογικά και ασφαλιστικά δεδομένα.


Ο φοροσχεδιασμός είναι η διαδικασία προετοιμασίας και υπολογισμού των φορολογικών υποχρεώσεων ενός ατόμου ή μιας επιχείρησης σε σχέση με το εισόδημά τους και τη φορολογική νομοθεσία της χώρας τους. Ο φοροσχεδιασμός αποτελεί σημαντική πτυχή της φορολογικής στρατηγικής και διαχείρισης για κάθε επιχείρηση και ατομικό φορολογούμενο.

Στην EPIDOSIS, σχεδιάζουμε την εταιρική στρατηγική σας με πρόσθετο γνώμονα την πολυετή εμπειρία μας στους σημαντικότερους κλάδους της οικονομίας, συνδέοντάς την απευθείας με την αγορά στην οποία απευθύνεται.

Η ύπαρξη ενός καλά δομημένου και τεκμηριωμένου επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις όπου επιθυμείτε τη χρηματοδότηση από τραπεζικά ιδρύματα και ενδιαφερόμενα funds, την προσέλκυση επενδυτών ή ακόμη και σε περιπτώσεις αναπτυξιακών λόγων, οργανικών επενδύσεων και εταιρικών συζητήσεων / διαπραγματεύσεων με πελάτες και προμηθευτές.

Στόχος μας είναι να καθοδηγήσουμε στη λήψη ορθών και κερδοφόρων επιχειρηματικών αποφάσεων, γι’αυτό και αναλαμβάνουμε την υψηλού επιπέδου σύνταξή του, συμβάλλοντας ενεργά στην υλοποίηση του επιχειρησιακού σας σχεδιασμού.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Επέκταση Επιδόματος Μητρότητας: Τι Σημαίνει για τις Εργαζόμενες Μητέρες

Η πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Με αναδρομική ισχύ από τον