ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Εξατομικευμένος Φοροσχεδιασμός – Υποκατάστημα Βουλγαρικής εταιρίας στην Ελλάδα

Bulgaria_Greek_branch_2_e2699d892546444ea4befc6637648292

Υποκατάστημα Βουλγαρικής εταιρίας στην Ελλάδα

Κάθε κρίση μπορεί να αποτελέσει και μια ευκαιρία. Κάθε εμπόδιο στην επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί ως πρόκληση για να γίνει η επιχείρηση καλύτερη και αποδοτικότερη.

Επιπλέον η γνώση και η αντίληψη του παγκόσμιου επιχειρηματικού γίγνεσθαι ωθεί κάθε εταιρία να ξεπεράσει τα στενά ελληνικά δεδομένα και να αναζητήσει καθαρές λύσεις ανάπτυξης και εξέλιξης. Η ίδρυση εταιρίας στη Βουλγαρία συγκεντρώνει πολλαπλά οφέλη. Το νομικό, ασφαλιστικό και φορολογικό πλαίσιο είναι σταθερό και το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα φιλικό ενώ η διαδικασία σύστασης είναι πολύ απλή.

The company EPIDOSIS προτείνει ως μια κίνηση εξαιρετικά αποδοτική και άκρως ανταγωνιστική, τη δημιουργία ενός Υποκαταστήματος Αλλοδαπής στην Ελλάδα για την Βουλγαρική εταιρεία σας.  Εάν λοιπόν διαθέτετε εταιρεία στη Bulgaria μπορούμε να αναλάβουμε την ίδρυση Υποκαταστήματος στην χώρα μας και να αποκομίσετε ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ οφέλη και πλεονεκτήματα.

 

Δείτε παρακάτω τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σύστασης Υποκαταστήματος Βουλγαρικής εταιρίας  στην Ελλάδα

In other matters, the Aliens Branch has in our country:

  • Normal VAT
  • It has a Greek tax identification number and is subject to the DOU of anonymous companies
  • Tax Cash Machine or Tax Mechanism
  • Maintains Diploma Books (3rd Class)
  • Employs staff with Social Security Insurance
  • Μισθώνει εγκαταστάσεις στην χώρα μας (κατάστημα, γραφειο, παραγωγική μονάδα, αποθήκη κλπ)
  • Can have ANY ACTIVITY (KAD)
  • Και γενικά συμπεριφέρεται και αντιμετωπίζεται (στα υπόλοιπα θέματα) όπως οι Ελληνικές εταιρείες

 

Why choose EPIDOSIS

For your business venture to be successful and safe, the right plan and best practices must be implemented. The comprehensive tax planning that we offer, due to our long experience and involvement with the Bulgarian tax system, allows us to propose unique solutions that fully meet each case - yours. With high training, deep knowledge and confidentiality we will meet your every business need both in Greece and Bulgaria.

 

- Foreign branch with headquarters in Bulgaria

What specific business strategy allows you to enjoy the favourable tax provisions in Bulgaria without interrupting your activity in Greece at all? The establishment of a foreign branch in Greece and the transfer of headquarters to Bulgaria will give your company a significant competitive advantage over other domestic companies.

 

- Incorporation - Establishment of a Company in Bulgaria

Η εγγραφή εταιρείας στη Βουλγαρία είναι μία εξαιρετικά απλή διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός 4 εργάσιμων ημερών καθώς και η εγγραφή στο VIES ολοκληρώνεται μόλις εντός 10 εργάσιμων ημερών . Παράλληλα, η νομοθεσία της Βουλγαρίας επιτρέπει την μεταφορά έδρας από τρίτες χώρες παρέχοντας στις επιχειρήσεις το δικαίωμα να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι αποκτώντας σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

 

- Ready Made Companies (RMC) in Bulgaria

Did you know that you can get a legal company in Bulgaria, fully integrated in the European VIES system and all the necessary certificates? Within 10 days, we take care of all procedures and transfer of the company share so that the company can perform any commercial activity.

 

EPIDOSIS: Integrated Tax and Accounting Support Services

The company EPIDOSIS provides you with comprehensive tax and accounting support and tax planning services for the business you intend to establish or have already established in Bulgaria.

Accounting support from our experienced staff.

Personalized Tax Planning based on the combined tax legislation of Greece and Bulgaria.

Keeping and monitoring the accounting books of your company.

Education - training of your executives for the correct issue of invoices - documents issued by your company.

Submission of all tax returns to the competent financial department.

Payment through the banking system of all taxes that will arise during the financial year.

Decisions are taken in Bulgaria and not in Greece, as that is where the Board meets.

Financial data of the company (turnover, profits, bank transfer payments) so that you can prove that your company is active and not inactive.

 

We are EPIDOSIS

We believe that every professional should develop their business without barriers and obstacles. To be able, unaffected by tax, accounting and legal issues, to create a functional, profitable and continuously evolving company. In addition, with a huge range of core and complementary services, he is able to embrace every aspect of your business and steadily take it to the top. Our company's mission is to assist in every key aspect of the company so that every entrepreneur can invest their time and focus on making strategic decisions that will yield profit and growth.

We are at your disposal for a free appointment at our offices in Thessaloniki and Athens or remotely to talk about your business plan and how we can contribute to your professional success with definite steps and absolute expertise.

Contact today directly with the experienced team of EPIDOSIS at 2310 477725 or fill in the contact form HERE.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
privacy preferences
When you visit our website, information may be stored by your browser for various services, usually in the form of cookies. Here you can change your privacy settings. Please be aware that blocking some cookies may result in reduced functionality of the website.