Φοροσχεδιασμός για υψηλή κερδοφορία

EpidosisWBG

Φοροσχεδιασμός

Η Epidosis, βασιζόμενη στην Ευρωπαϊκή Φορολογική και Ασφαλιστική Νομοθεσία, σας οδηγεί με ασφάλεια στις επιχειρηματικές λύσεις που αναζητάτε, για να έχει η εταιρεία σας υψηλή κερδοφορία και ραγδαία ανάπτυξη!

Σας καλούμε στα γραφεία μας σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ώστε να σας παρουσιάσουμε πως αυτό που φαντάζει αδύνατο για τα ελληνικά δεδομένα είναι δυνατόν και να αναλύσουμε πως μπορούν να συνδυαστούν:

Εταιρεία εγκατεστημένη στη Βουλγαρία με ετήσιο φόρο (flat tax) 10%

  • Φόρος διανομής μερισμάτων 5%
  • Απαλλαγή Φ.Π.Α. (0%) στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών στη Βουλγαρία 60€/μήνα
  • Ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων που θα εργάζονται στη Βουλγαρία και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με πλήρη απασχόληση (5νθήμερο – 8ωρο), από 110€/μήνα
  • Αποθέματα, εμπορεύματα, υλικά, εξοπλισμός να βρίσκονται νόμιμα στη Βουλγαρία και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποστέλλονται στους πελάτες σας
  • Τραπεζικοί Λογαριασμοί στη Βουλγαρία και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με παραμετροποίηση εξωτερικού, χωρίς Capital Controls και χωρίς δεσμεύσεις και κατασχέσεις λόγω οφειλών σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
privacy preferences
When you visit our website, information may be stored by your browser for various services, usually in the form of cookies. Here you can change your privacy settings. Please be aware that blocking some cookies may result in reduced functionality of the website.