Δάνειο από Βουλγαρική Τράπεζα

epidosis logo

Η εταιρεία Epidosis διαμεσολαβεί στην Χορήγηση Δανείων από Πολυεθνικές Τράπεζες στην Βουλγαρική εταιρεία σας. Η EpidosisBG σε συνεργασία με κορυφαίες τράπεζες της Βουλγαρίας προσφέρει την δυνατότητα στους πελάτες της να υποβάλλουν αίτηση για δάνεια σχετικά με Επενδύσεις, Αγορά ακινήτου, Επισκευαστικές εργασίες, Αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, αγορά υλικών ακόμα και για κεφάλαιο κινήσεως καθώς και δάνεια τα οποία καλύπτουν την έκδοση τραπεζικών εγγυήσεων. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι εταιρείες που έχουν νομίμως καταχωρηθεί βάσει του βουλγαρικού δικαίου και δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Αναλαμβάνουμε άμεσα και διεξοδικά την σύνταξη και υποβολή Βουλγάρικου Business Plan σε Τράπεζες της Βουλγαρίας με σκοπό την εκταμίευση δανείων για χρήση:

  • Κεφαλαίου Κίνησης
  • Απόκτησης Ακίνητης Περιουσίας
  • Απόκτησης Επαγγελματικών Οχημάτων (Φορτηγών – Επιβατικών)
  • Απόκτησης Μηχανημάτων & Επαγγελματικού Εξοπλισμού

Οι παραπάνω ενέργειες υποστηρίζονται με τον κατάλληλο σχεδιασμό από τα στελέχη της εταιρείας μας, καθώς θα αξιοποιήσουμε τα οικονομικά στοιχεία, το ιστορικό και τις εγγυήσεις σας, ώστε να υποβάλουμε πλήρη και τεκμηριωμένο φάκελο στο αρμόδιο τμήμα χορηγήσεων της Βουλγαρικής Τράπεζας

Εφόσον η Βουλγαρική εταιρεία σας, δεν έχει τα κατάλληλα οικονομικά στοιχεία και τις εξασφαλίσεις που απαιτούνται για την σύνταξη και την υποβολή φακέλου, μπορούμε να σας μεταβιβάσουμε μια υφιστάμενη εταιρεία, ώστε να μπορέσετε να δανειοδοτηθείτε. Εξάλλου οι Ready Made Companies BG μπορούν να μεταβιβαστούν σε 1 ημέρα σε εσάς και με το νέο ιδιοκτησιακό σχήμα να καταθέσουμε με επιτυχία τον φάκελο δανειοδότησης.

Για περισσότερες διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με το Bulgarian Business Plan που απαιτείται για το Bank Loan Agreement καθώς και για τις Ready Made Companies BG καλέστε μας στα γραφεία της εταιρείας μας και κλείστε ΑΜΕΣΑ μια συνάντηση με τα στελέχη της Epidosis σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
privacy preferences
When you visit our website, information may be stored by your browser for various services, usually in the form of cookies. Here you can change your privacy settings. Please be aware that blocking some cookies may result in reduced functionality of the website.