Ανάσα Ζωής για τις Επιχειρήσεις στο Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση και Ιδιωτική Εκπαίδευση

EpidosisWBG

Ανάσα Ζωής για τις Επιχειρήσεις στο Λιανικό Εμπόριο, Εστίαση και Ιδιωτική Εκπαίδευση

Δύναται η ευκαιρία σε πληθώρα επιχειρήσεων να κάνει το επόμενο βήμα ώστε να αντισταθεί και να ορθοποδήσει ενάντια στην υφιστάμενη οικονομική κρίση καθώς κάθε πολύ μικρή, μικρή και μεσαία επιχείρηση έχει το δικαίωμα να πάρει χρηματοδότηση από 10.000 ως και 150.000 ευρώ. Έλληνες επιχειρηματίες αποκτούν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να εξασφαλίσουν διάρκεια στο χρόνο ασκώντας «το επιχειρείν» και αναπτύσσοντας το εταιρικό τους κεφάλαιο.

50% χρηματοδότηση στο συνολικό επενδυτικό κεφάλαιο είναι το κλειδί για την επιτυχία και την κερδοφορία κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται:

 • Στο λιανικό εμπόριο
 • Στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • Στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής, τεχνικής, επαγγελματικής)
 • Στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ έχει καθεμία από τις άνωθεν επιχειρήσεις που έχει κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, διαθέτουν ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων και έχουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:

 • Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47) :
  1 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας
 • Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56) :
  2 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας
 • Για τον κλάδο της εκπαίδευσης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88):
  5 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας

Χρηματοδοτούμενες Δαπάνες

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100% του επενδυτικού σχεδίου παρεμβάσεις για:
  εξοικονόμηση ενέργειας
  αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
  διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ
 • Μηχανήματα-Εξοπλισμός έως  100% του επενδυτικού σχεδίου
  Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για:
  εξοικονόμηση ενέργειας
  αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
  Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ
 • Μεταφορικά μέσα
  μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
  έως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
 • Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων:
Μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:
Από 6 Φεβρουαρίου 2019 έως 19 Απριλίου 2019.

Δώστε ζωή στις επιχειρήσεις σας, εξασφαλίστε το μέλλον σας, αυξήστε τα έσοδα σας και σε δυσμενείς συνθήκες κάνετε το επόμενο άλμα και βγείτε κερδισμένοι χωρίς να ρισκάρετε το μέλλον της επιχείρηση σας. Κάντε ένα βήμα και θα σας βοηθήσουμε να κάνετε την διαφορά στην επαγγελματική σας πορεία.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.
privacy preferences
When you visit our website, information may be stored by your browser for various services, usually in the form of cookies. Here you can change your privacy settings. Please be aware that blocking some cookies may result in reduced functionality of the website.