Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Budgeting: Οφέλη, Προβλήματα, Διαδικασία, συστηματική παρακολούθηση

Ο προϋπολογισμός είναι μια λεπτομερής εκτίμηση μελλοντικών συναλλαγών (συνήθως μηνιαίες προβλέψεις του επόμενου έτους), ενώ συντάσσεται και επαναξιολογείται σε περιοδική βάση.

 

Aποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της επιχείρησης, καθώς αποτελεί κάθε φορά το τεκμηριωμένο σχέδιο για την επόμενη ημέρα της.

Είναι μια διοικητική λειτουργία που περιλαμβάνει:
• Την θέση στόχων
• Την οικοδόμηση λεπτομερών χρηματοοικονομικών εκτιμήσεων
• Την ανάθεση ειδικών ευθυνών
• Την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας

Στην EPIDOSIS, σας υποστηρίζουμε στην δημιουργία, την παρακολούθηση και εν τέλει στην αποτίμηση ενός ρεαλιστικού Προϋπολογισμού που θα αποτελεί πυξίδα της επιχείρησης σας.

Οφέλη

• Ο προϋπολογισμός αποτελεί τη βάση για το μέλλον και «αναγκάζει» την διοίκηση να εκφράσει με νούμερα τις μελλοντικές της προθέσεις


• Προσφέρει ένα μέτρο σύγκρισης με το οποίο άτομα ή ομάδες μπορούν να αξιολογηθούν και να ανταμειφθούν

 

• Επιτρέπει την αποκέντρωση ευθυνών και εξουσιών

 

• Προσφέρει ένα μηχανισμό για τον λεπτομερή έλεγχο των εσόδων, του κόστους, των μετρητών και των επενδύσεων της επιχείρησης

 

• Εγκαθιστά κατευθυντήριες γραμμές δείχνοντας την σωστή κατεύθυνση

 

• Λειτουργεί ως προληπτικός μηχανισμός διορθωτικών ενεργειών

Προβλήματα

• Είναι υπαρκτός ο κίνδυνος υποεκτίμησης των εσόδων ή υπερεκτίμησης του κόστους σε σχέση με ρεαλιστικές εκτιμήσεις γεγονός που δημιουργεί «μαξιλάρια» (budget slack / padding the budget) ή το λεγόμενο «άπιαστο budget»

 

• Μπορεί να επιβραβεύσει  αυτούς που έχουν θέσει μέτριους στόχους και να «τιμωρήσει» όσους έθεσαν φιλόδοξους στόχους χωρίς να τους επιτύχουν

 

• Η διαδικασία του budget έχει σημαντικό βαθμό υποκειμενικότητας

 

• Ηθικές προκλήσεις

Διαδικασία του Budgeting

1.Συλλογή Δεδομένων: Αρχίζετε με τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τα έσοδα, τα έξοδα, και τους προϋπολογισμούς των διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης
2.Κατάρτιση Προϋπολογισμού: Βάσει των δεδομένων, δημιουργείτε τον προϋπολογισμό με την κατανομή των πόρων στους διάφορους τομείς.
3.Εγκριση και Εκτέλεση: Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από τη διοίκηση και υλοποιείται.
4.Παρακολούθηση: Συστηματικά παρακολουθείτε τα οικονομικά δεδομένα και συγκρίνετε τα πραγματικά αποτελέσματα με τον προϋπολογισμό.

Συστηματική παρακολούθηση στην Εpidosis

• Καταρτίζουμε το budget σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, καθορίζοντας στόχους και αντικειμενικούς σκοπούς και το διαχειριζόμαστε ως μέσο μέτρησης της πραγματικής απόδοσης της επιχείρησης.

• Διαμορφώνουμε τους στόχους με βάση την εμπειρία μας από την αγορά και από κλαδικές μελέτες ώστε να είναι πάντα προσαρμοσμένοι στα νέα δεδομένα της αγοράς


• Αναλαμβάνουμε τη συστηματική παρακολούθησή του και τον έλεγχο ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι όποιες αρνητικές αποκλίσεις και να γίνονται οι διορθωτικές ενέργειες

 

• Μέσω αυτής της διαδικασίας, διαμορφώνεται η στρατηγική και επιτυγχάνεται αμεσότητα ενεργειών και το μέγιστο δυνατό όφελος

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού