Създаване и модернизиране на предприятия на Халкидики

лого на епидоза

Създаване и модернизиране на предприятия на Халкидики

Η εταιρεία Epidosis, μεταξύ των εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που παρέχει, αποτελεί τον ιδανικό σύμβουλο στον κλάδο, για την ένταξη σας στα επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ. Δεσμεύεται να αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης,και την πλήρη εποπτεία μέχρι την ολοκλήρωση του συμφωνημένου έργου. Για να διασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα των εξειδικευμένων υπηρεσιών μας την Ομάδα της Epidosis στελεχώνουν Οικονομολόγοι, Λογιστές, Νομικοί, Σύμβουλοι Ποιότητας, Marketer ενώ πλαισιώνεται και από εξωτερικούς συνεργάτες.

Чрез подходящи методи ние изготвяме скрининг проучване, за да определим дали вашият бизнес отговаря на критериите за допустимост. Информираме подробно вашата компания за необходимата документация, действията и процедурата за изготвяне на досието. Ние изготвяме и представяме икономическото и техническото проучване на НСРР, след което изпълняваме и осигуряваме изплащането на средствата до неговото приключване.

Στο πλαίσιο του προγράμματος CLLD Leader Χαλκιδικής μπορεί κάποιος να λάβει δωρεάν επιχορήγηση 50% – 65% για την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση της επιχείρησης του. Το ποσοστό επιχορήγησης εξαρτάται από τη δραστηριότητα της επιχείρησης (που υπάρχει ή θέλουμε να δημιουργήσουμε) και από τους εταίρους – μετόχους της (που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν στην περίπτωση υπό σύσταση επιχείρησης).

Програмата се прилага за предприятия, работещи в следните сектори:
При определени условия е допустимо създаването или модернизирането на предприятия с малък капацитет в места за настаняване с нощувка, като например туристически резиденции или хотели и стаи под наем.

За установяване на туристическо настаняване :

ПРОДУКТ
КОНТАКТ
Стаи
Жилищни (най-малко)
Кабини (поне)
Туристически резиденции2 жилищни имота10
Стаи под наем
3 и 4 ключа
5 стаи10
Хотели
3,4 и 5 звезди
10-30 стаи20-60
 1.  Доставчици на туристически услуги (туристически бюра, алтернативни форми на туризъм, спортни съоръжения, центрове за творчески дейности и др.)
 2. заведения за хранене и развлечения (кафенета, ресторанти, традиционни кафенета и др.)
 3. Предприятия за услуги
 4. Промишлени предприятия за преработка на селскостопански продукти
 5. Занаятчийски предприятия за преработка на храни (например пекарни, производство на тестени изделия и др.)
 6. Бюра за организиране, информиране и насърчаване на селския туризъм
 7. Подобряване на използването на възобновяема енергия от предприятията

Допустимите категории разходи, определени от програмата, са:

 • Закупуване на земя и сгради
 • Разходи за сгради (подобрения и строителство)
 • Разходи за озеленяване
 • Разходи за професионално оборудване
 • Разходи за закупуване на транспортно средство за определени дейности
 • Разходи за проучвания (разрешителни за строеж, екологични проучвания и др.)
 • Разходи за реклама
 • Разходи за проектиране и инсталиране на системи за осигуряване на качеството

Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι δυνατό να χρηματοδοτηθεί το 50% – 65% επί του συνολικού προϋπολογισμού (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ). Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού κάθε επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600.000€ (καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ)

Η χορήγηση των ενισχύσεων αυτών αφορά αποκλειστικά στον εκσυγχρονισμό ή στην ίδρυση νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Οι ημερομηνίες υποβολών είναι από 07/03/2019 έως τις 20/05/2019

Срокът за изпълнение на инвестиционния проект е 24 месеца.

Свържете се директно с нашите офиси на телефон 2310 477725 и си уговорете среща, за да оценим възможностите за изпълнение на вашия инвестиционен план в съответствие с действащите субсидирани програми на НСРР.

 

Оставете коментар

Трябва да сте влезли в системата, за да публикувате коментар.
предпочитания за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, браузърът ви може да съхранява информация за различни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените настройките си за поверителност. Моля, имайте предвид, че блокирането на някои бисквитки може да доведе до ограничаване на функционалността на уебсайта.