Ι.Κ.Ε (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) – Μάθε τα Πλεονεκτήματα

greek_post_resized_c0aa659278549848256b56ac2d6bf834

Πλεονεκτήματα Ι.Κ.Ε

Στην εταιρία EPIDOSIS έχουμε καταφέρει να οδηγήσουμε χιλιάδες επιχειρήσεις στην ανάπτυξη και την κερδοφορία μέσω του σταθερού και συνεχόμενου ενδιαφέροντος μας από το σημείο μηδέν και την σύσταση της εταιρείας μέχρι και την πραγματοποίηση των ονείρων κάθε πελάτη μας.

 

Το συνεχόμενο ενδιαφέρον προς τον πελάτη και οι υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Επιλέγοντας την EPIDOSIS δεν έχετε μόνο έναν λογιστή αλλά ένα σύμβουλο καθόλη την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

 

Компанията за частен капитал е много популярна в бизнес света на страната, тъй като показва предимства, така че можете да постигнете някои конкретни резултати заедно с EPIDOSIS, като направите най-правилния бизнес избор.

 

Капитал

Στο κεφάλαιο της εταιρείας μπορεί να συμμετέχει ένας ή περισσότεροι εταίροι. Στην περίπτωση ενός εταίρου η εταιρεία ονομάζεται Μονοπρόσωπη και στην καθομιλουμένη μπορεί να την ακούσετε ως ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.. Με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία, το κεφάλαιο μιας Ι.Κ.Ε. μπορεί να ξεκινάει από 1€ όμως δεν συνίσταται να γίνει η έναρξη της επιχείρησης έχοντας ένα τόσο μικρό κεφάλαιο καθώς η εμπειρία μας στο χώρο, μας δείχνει ότι μια τέτοια κίνηση θα οδηγήσει σίγουρα στην τροποποίηση του καταστατικού με σκοπό την αύξηση του κεφαλαίου για να αποφευχθούν προβλήματα λογιστικής φύσης. Τέλος, στην περίπτωση των Ι.Κ.Ε. επιτρέπεται η συνεισφορά των εταίρων σε είδος ή ανάληψη υποχρεώσεων εκτέλεσης εργασιών αντί για συμμετοχή με χρηματικό κεφάλαιο.

 

Админ

Η Ι.Κ.Ε. μπορεί να συνίσταται από ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Όργανα της εταιρείας είναι η συνέλευση των εταίρων και ο/οι διαχειριστής/ές της εταιρείας δεν είναι απαραίτητο να είναι και εταίρος. Η επικοινωνία μεταξύ των εταίρων μπορεί να πραγματοποιηθεί και εξ αποστάσεως, διευκολύνοντας έτσι την διαδικασία λήψης αποφάσεων και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που το κέντρο διαχείρισης είναι σε διαφορετική χώρα από τα υποκαταστήματα.

 

Отговорност на съдружниците

Ограничената отговорност на съдружниците на I.K.E. може би това е най-основното предимство на тази конкретна правна форма. По-конкретно, докато включва всички предимства на капиталовите дружества S.A. и ООД, отговорността на съдружниците в случай на И.К.Е. ограничени до размера на тяхната вноска в учредителния капитал. Това на практика означава, че няма риск за личното имущество на съдружниците.

 

Данъчно облагане

Най-важните данъчни ставки за I.K.E. е:

Ставка на данък върху дохода: 22% върху печалбата
Данъчна ставка върху дивидентите: 5% върху дивидентите
Συντελεστής προκαταβολής φόρου: 50% για τις 3 πρώτες χρήσεις και μετά το πέρας της τριετίας η προκαταβολή φόρου ανέρχεται στο 80%

 

Застраховка

Τέλος, σημαντικό πλεονέκτημα των Ι.Κ.Ε. είναι ότι για τους εταίρους η ασφάλιση ορίζεται ως προαιρετική. Υποχρεωτικά πρέπει να είναι ασφαλισμένος μόνο ο διαχειριστής της εταιρείας. Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές δεν συνδέονται πλέον με το ύψος του κατώτατου μισθού αλλά οι επιχειρηματίες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την ασφαλιστική τους κλάση ξεκινώντας από το ποσό των 136€ μηνιαίως.

 

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή της νομικής μορφής της εταιρείας είναι μια πολύ σημαντική επιλογή. Η EPIDOSIS έχει τη εμπειρία και την τεχνογνωσία να σας υποστηρίξει σε αυτή την επιλογή παρέχοντας έναν εξατομικευμένο φοροσχεδιασμό βασισμένο στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας. Για περισσότερες πληροφορίες και εξατομικευμένες προτάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS καλώντας στο 210 6810690 για τα γραφεία μας στην Αθήνα και στο 2310 477725 για τα γραφεία μας στην Θεσσαλονίκη ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Επικοινωνήστε άμεσα με έναν εκπρόσωπο της Epidosis και λάβετε εξατομικευμένη συμβουλευτική και λογιστικό φοροσχεδιασμό για την επιχείρηση σας.

Оставете коментар

Трябва да сте влезли в системата, за да публикувате коментар.
предпочитания за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, браузърът ви може да съхранява информация за различни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените настройките си за поверителност. Моля, имайте предвид, че блокирането на някои бисквитки може да доведе до ограничаване на функционалността на уебсайта.