Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

10 ΤΙPS κοστολόγησης για την επιχείρησή σου!

Η καλή κοστολόγηση είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης. Η κοστολόγηση προϊόντος είναι η διαδικασία κατά την οποία γίνεται ο προσδιορισμός του συνολικού κόστους που προκύπτει από την παραγωγή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας.

Εδώ είναι μερικές συμβουλές για την κοστολόγηση που μπορεί να συμβάλει στην οικονομική επιτυχία της επιχείρησής σας:

 

Όπως γνωρίζουμε, μία ετερόρρυθμη εταιρεία για να συστηθεί χρειάζεται 2 πρόσωπα. Η ΕPIDOSIS προτείνει την ίδρυση μίας εταιρείας στο εξωτερικό (βουλγάρικη ή κυπριακή)η οποία θα εισέλθει με κάποιο ποσοστό ως νομικό πρόσωπο στην ετερρόρυθμη (ακόμα και 1%) κι εσείς ως φυσικό.

1. Κατανόηση των Κοστών:

  • Κατανοήστε πλήρως όλα τα κόστη που συνδέονται με την παραγωγή ή την παροχή υπηρεσιών.
  • Διακρίνετε τα άμεσα και έμμεσα κόστη. Τα άμεσα αφορούν απευθείας την παραγωγή, ενώ τα έμμεσα είναι συνδεδεμένα με τη γενική λειτουργία της επιχείρησης.

2. Κοστολόγηση Προϊόντων/Υπηρεσιών:

 • Καθορίστε σωστά τιμές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας λαμβάνοντας υπόψη το κόστος παραγωγής, τον ανταγωνισμό και τον στόχο της κερδοφορίας.

3. Κοστολόγηση Έργων/Συμβάσεων:

 • Ανάλυση προσεκτικά τα κόστη και τις απαιτήσεις για κάθε έργο ή σύμβαση.
 • Λάβετε υπόψη τις πιθανές απρόβλεπτες δαπάνες.

4. Αποτίμηση Προμηθευτών:

 • Διαπραγματευτείτε με τους προμηθευτές για να εξασφαλίσετε τις καλύτερες τιμές και όρους.
 • Εξετάστε τη δυνατότητα συνεργασίας με πολλαπλούς προμηθευτές για ευελιξία.

5. Παρακολούθηση και Προσαρμογή:

 • Παρακολουθείτε τακτικά τα οικονομικά σας για να ανιχνεύετε απρόοπτες αυξήσεις κόστους.
 • Αναθεωρείτε τις κοστολογήσεις σας κατά τακτικά και προσαρμόζετε ανάλογα.

6. Επιλογή Κατάλληλων Εργαλείων Κοστολόγησης:

Χρησιμοποιήστε λογισμικό κοστολόγησης για να διευκολύνετε τη διαχείριση και την παρακολούθηση των δαπανών.

7. Επικοινωνία με την Ομάδα:

 • Εκπαιδεύστε την ομάδα σας σχετικά με τη σημασία της εξοικονόμησης και της αποδοτικότητας.
 • Ενθαρρύνετε την ομάδα να προτείνει τρόπους εξοικονόμησης κοστών.

8. Επενδύστε σε Κατάρτιση:

Ενημερωθείτε για νέες τεχνολογίες και τεχνικές που μπορούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και να μειώσουν τα κόστη.

 

9. Αναζήτηση Κερδοφόρων Ευκαιριών:

Εξετάστε δυνατότητες για εξοικονόμηση χρημάτων, όπως επιδοτήσεις ή φορολογικά κίνητρα.

10. Εκτίμηση Κοστολόγησης Ανταγωνισμού:

 • Ερευνήστε τις κοστολογικές πρακτικές των ανταγωνιστών σας και προσαρμόστε τη στρατηγική σας αναλόγως.

Η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος κοστολόγησης απαιτεί στρατηγική σκέψη, διαρκή παρακολούθηση και διαχείριση του ρίσκου. Η κοστολόγηση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης.

 

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού