Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Χρηματοδότηση – δανειοδότηση προγραμμάτων επιδοτήσεων μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του ταμείου Ανάκαμψης

Χρηματοδότηση – δανειοδότηση προγραμμάτων επιδοτήσεων μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του ταμείου Ανάκαμψης με τη συμβολή της EPIDOSIS

Προγράμματα – Επιδοτούμενα εργαλεία:

1. TEПΙΧ – Νέα Επενδυτικά Δάνεια Ταμείου Επιχειρηματικότητας

 

Δικαιούχοι: ΜΜΕ & Μεγάλες Επιχειρήσεις, Εντάσσονται σε επιλέξιμο ΚΑΔ

Συγχρηματοδότηση: 40% ΤΕΠΙΧ – 60% Τράπεζα (τα κεφάλαια του ΤΕΠΙΧ προσφέρονται άτοκα)

Προθεσμία: Εκταμιεύσεις έως 31.10.2023

Ποσά: €25.000 έως €1.500.000

2. Χρηματοδιοτικό Πρόγραμμα EIF AGRI – Μεταποίηση Αγροδιατροφικού Τομέα

 

Δικαιούχοι: Ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση του αγροδιατροφικού τομέα, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, γεωργικοί συνεταιρισμοί και επαγγελματίες αγρότες

Προθεσμία: εκταμιεύσεις έως 29.12.2023

Ποσά: €10.000 έως €5.000.000

3. Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

 

Δικαιούχοι: ΜΜΕ σύμφωνα με τους επιλέξιμους κλάδους  & τις προϋποθέσεις του προγράμματος

Εγγύηση του Ταμείου στο 80% του ποσού του δανείου & επιχορήγηση έως 20% επί του εκταμιευμένου κεφαλαίου

Προθεσμία: εκταμιεύσεις έως 31.12.2025

Ποσά: €25.000 έως €400.000

4. Ιnvest EU SME Competitiveness – Aνταγωνιστικότητα ΜΜΕ

 

Δικαιούχοι: Νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ σύμφωνα με τους επιλέξιμους κλάδους  & τις προϋποθέσεις του προγράμματος

Παροχή Εγγύησης από τον  EIF σε ποσοστό 50% του δανείου

Προθεσμία: συμβασιοποιήσεις έως 23.12.2024

Ποσά: Σύμφωνα με την ισχύουσα Πιστωτική Πολιτική

ΕΑΤ Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια-Green Co-Financing | Business Growth Fund

(3 υποπρογράμματα) Υποπρόγραμμα 1Δάνεια Πράσινης Κινητικότητας:  Ύψος προϋπολογισμού €20 εκ.

Υποπρόγραμμα 2–Δάνεια Ενεργειακής Αναβάθμισης: Ύψος προϋπολογισμού €100 εκ.

Υποπρόγραμμα 3–Δάνεια για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Ύψος προϋπολογισμού €80 εκ.

Συγχρηματοδότηση 40% ΕΑΤ (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα) άτοκα – 60% Τράπεζα

Προθεσμία: έως 30.6.2025

Δικαιούχοι: Νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Ποσά: 80 .000 έως Σύμφωνα με την ισχύουσα Πιστωτική Πολιτική

5. ΕΑΤ Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης Digitalization Co Financing | Business Growth Fund

 

Δικαιούχοι: Νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Συγχρηματοδότηση 40% ΕΑΤ (άτοκα) – 60% Τράπεζα

Προθεσμία: έως 30.6.2025

Ποσά: 25.000 έως € 1.000.000

6. Αναπτυξιακός Νόμος Development Law Financial Instrument Guarantee Fund

 

Δικαιούχοι: ΜΜΕ οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022

Παροχή εγγύησης 80% στο ποσό του δανείου στα πλαίσια ενός επενδυτικού σχεδίου που συμμετέχει στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022 (κάλυψη τόσο για την Ιδιωτική Συμμετοχή, όσο και για την Προεξόφληση της Επιχορήγησης)

Προθεσμία: 31.12.2025

Ποσά: 50.000 έως: Σύμφωνα με την ισχύουσα Πιστωτική Πολιτική €10.000.000
(προκύπτει από το χρηματοδοτικό σχήμα της ενταγμένης αίτησης του Αναπτυξιακού Νόμου)

7. Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

 

Χαρτοφυλάκιο ομολόγων & διακράτησή τους μέχρι τη λήξη τους

Ποσό: ελάχιστο 10.000

Προθεσμία: 10/10/2029

Αφορολόγητες αποδόσεις

Δυνατότητα εξαγορών καθ’όλη τη διάρκεια της επένδυσης

επίτευξη υπεραξιών

«κλείδωμα» των υψηλών αποδόσεων για τα επόμενα 6 χρόνια, πολύ μεγαλύτερες από εκείνες της αγοράς στην  εκάστοτε μελλοντική περίοδο

8. Ταμείο μικρών δανείων αγροτικής επιχειρηματικότητας

 

Δικαιούχοι:  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο

το 50% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο

Ποσό: Από 3000 έως 25.000€ 

Προθεσμία: έως 31/12/2025

Με γνώμονα την ανάγκη της επιχείρησής σας εναρμονισμένη σε νόμους και διατάξεις, με μεταδοτικότητα και επεξήγηση σε πραγματικούς όρους οικονομίας, έχουμε σημείο αναφοράς την ανάπτυξη της επιχείρησης σας για την αύξηση τόσο του μεικτού όσο και του καθαρού κέρδους αυτής.

 
Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στην Φόρμα Επικοινωνίας και να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού. Επικοινωνήστε άμεσα με τα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να οριστεί μία συνάντηση.

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς:

Accounting

Noμικές Υπηρεσίες

H Φιλοσοφία μας Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών συννυφασμένες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Με εξειδικευμένη νομική