Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Χρηματικό μπόνους για καταγγελίες φοροδιαφυγής

Ακόμα μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα τίθεται σε λειτουργία που είναι
διαθέσιμη για τους φορολογούμενους. Η πλατφόρμα παρέχει στους πολίτες
τη δυνατότητα να καταγγέλλουν ζητήματα που σχετίζονται με διαφθορά,
παραβάσεις ακεραιότητας, φορολογικές παραβάσεις και τελωνειακές
παραβάσεις. Οι επώνυμες καταγγελίες μπορούν να ανταμειφθούν με
χρηματικό μπόνους.

Η νέα πλατφόρμα ονομάζεται “Καταγγελίες Πολιτών” και είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr).

 

Οι πολίτες μπορούν τώρα να υποβάλουν τις καταγγελίες και τις πληροφορίες τους, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, επιλέγοντας μια από τις θεματικές κατηγορίες όπως διαφθορά,
φορολογικές παραβάσεις και τελωνειακές παραβάσεις.

 

Οι καταγγελίες και οι πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω αυτής της
πλατφόρμας αυτοματοποιούνται και προωθούνται στις αρμόδιες ελεγκτικές
υπηρεσίες για περαιτέρω διερεύνηση. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα
για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και άλλων
παραβατικών συμπεριφορών, καθώς επιτρέπει στους πολίτες να
συμμετέχουν ενεργά σε αυτήν τη διαδικασία.

Επιπλέον, η νέα πλατφόρμα βελτιώνει τη διαφάνεια κατά τη διαχείριση των
πληροφοριών και επιτρέπει στην ΑΑΔΕ να ενημερώνεται για τα είδη και τις
τάσεις των παραβατικών συμπεριφορών, ενισχύοντας έτσι την
αποτελεσματικότητά της στον τομέα της φορολογίας.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο
φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών και αναμένεται να εγκριθεί
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού