Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας προβλέπει 1,2 δισ. για στρατηγικές τεχνολογίες και startups το 2024

Η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας
(ΕΣΚ) για το 2024, με ευκαιρίες χρηματοδότησης άνω των 1,2 δισ. ευρώ. Κύριος στόχος
είναι η υποστήριξη μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και
ενίσχυση καινοτομιών υπερπροηγμένης τεχνολογίας σε τομείς όπως η παραγωγική τεχνητή
νοημοσύνη, το διάστημα, οι κρίσιμες πρώτες ύλες, οι ημιαγωγοί και οι κβαντικές
τεχνολογίες.


Συνάμα, η Επιτροπή ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του Ταμείου του
ΕΣΚ, με εισφορά κεφαλαίου 585 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε επιλεγμένες εταιρείες. Η
Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Ιλιάνα
Ιβάνοβα, τόνισε τη δέσμευσή τους να καταστήσουν την Ευρώπη ελκυστικό κέντρο για την
ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας, εκφράζοντας ανυπομονησία για την επίτευξη επιτυχιών από
τις ευρωπαϊκές νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας με τη στήριξη της ΕΕ.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς:

Accounting

Noμικές Υπηρεσίες

H Φιλοσοφία μας Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών συννυφασμένες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Με εξειδικευμένη νομική