Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Πότε ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται απεριόριστα;

Σε αντίθεση με τον ομόρρυθμο εταίρο που ευθύνεται απεριόριστα απέναντι στους εταιρικούς δανειστές, ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται περιορισμένα. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η ευθύνη του ετερόρρυθμου εταίρου επεκτείνεται ή ακόμα μετατρέπεται σε απεριόριστη.

 

Στην επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρίας απαγορεύεται να περιλαμβάνεται το όνομα οποιουδήποτε ετερόρρυθμου εταίρου της προκειμένου να προστατεύσει τις συναλλαγές και ειδικότερα το συμφέρον των καλόπιστων τρίτων.

 

Σε περίπτωση που το όνομα ενός ετερόρρυθμου εταίρου περιληφθεί στην επωνυμία μίας ετερόρρυθμης εταιρίας τότε ενδέχεται κάποιος τρίτος να συναλλαχθεί με αυτήν μόνο εκ του λόγου ότι έχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του συγκεκριμένου εταίρου, αγνοώντας βεβαίως το ότι είναι ετερόρρυθμος.

Βέβαια, από τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 272, προκύπτει ότι σε περίπτωση που στην επωνυμία μιας ετερόρρυθμης εταιρίας περιληφθεί το όνομα ενός ετερόρρυθμου εταίρου της, τότε αυτή δεν θα είναι παράνομη, αλλά θα καταχωριστεί κανονικά στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι στο άρθρο αυτό προβλέπεται ως πιθανό ενδεχόμενο η αναγραφή του ονόματος ετερόρρυθμου εταίρου στην εταιρική επωνυμία. Παράλληλα ορίζει πως το γεγονός αυτό επιφέρει ως συνέπεια την απεριόριστη ευθύνη του συγκεκριμένου εταίρου, εκτός εάν ο τρίτος που συναλλάχθηκε με την εταιρία γνώριζε ότι αυτός είναι ετερόρρυθμος εταίρος.

Επομένως ευθύνεται απεριόριστα και για τα εταιρικά χρέη ως ομόρρυθμος εταίρος, χωρίς βέβαια να μεταβάλλεται πλήρως σε ομόρρυθμο εταίρο.

Η ευθύνη του, όμως, δεν επεκτείνεται και στις προς τα έσω σχέσεις της εταιρίας, αφού όπως προαναφέρθηκε σκοπός του νόμου είναι η προστασία των τρίτων. Άρα προς τους συνεταίρους του θα ευθύνεται περιορισμένα.

Επομένως, η εταιρία λειτουργεί κανονικά, δηλαδή όλες οι πράξεις που κάνει ο διαχειριστής της χρησιμοποιώντας αυτήν την επωνυμία και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει δεσμεύουν την εταιρία.

 

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται μόνο από το γεγονός της αναγραφής του ονόματος του στην εταιρική επωνυμία και συνεπώς ο καλόπιστος τρίτος δεν απαιτείται να αποδείξει το εάν πράγματι είναι ομόρρυθμο ή ετερόρρυθμο μέλος.

 

Εξαίρεση στην απεριόριστη ευθύνη εισάγεται όταν, όπως και στην περίπτωση της  επωνυμίας, κάποιος τρίτος που συναλλάσσεται με την εταιρία γνωρίζει την περιορισμένη ευθύνη ενός ετερόρρυθμου εταίρου, αφού τότε ο τρίτος δεν χρήζει άξιος προστασίας από το νόμο.

 

Αυτό όμως δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση της λειτουργίας μιας μη καταχωρισμένης ετερόρρυθμης εταιρίας, αλλά γίνεται προκειμένου να αποτραπούν καταχρηστικές συμπεριφορές τρίτων.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα 2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς:

Accounting

Noμικές Υπηρεσίες

H Φιλοσοφία μας Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών συννυφασμένες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Με εξειδικευμένη νομική