Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Προγράμματα Επιδοτήσεων & Χρηματοδοτήσεις με τη συμβολή της EPIDOSIS

Η EPIDOSIS διαθέτει στελέχη με εμπειρία δεκαετιών στον χώρο των επιδοτούμενων προγραμμάτων αλλά και των χρηματοδοτήσεων. Σε συνεργασία μαζί σας, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαιτερότητες σας αναλαμβάνουμε να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόσβασης σε κεφάλαια. Το σχέδιο μπορεί να συνδυάζει τα κατάλληλα εργαλεία επιδότησης και να αξιοποιεί παράλληλα όλες τις δυνατότητες ευνοϊκής τραπεζικής χρηματοδότησης.

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε σε

 

• Επενδύσεις μέσω ΕΣΠΑ

• Επενδύσεις Αναπτυξιακού Νόμου

• Στρατηγικές επενδύσεις

• Δάνεια επιχειρήσεων με προνομιακό επιτόκιο

 

Οι υπηρεσίες μας αναλύονται ως εξής:

 

• Συμβουλευτική και Σχεδιασμός Επενδύσεων με δημιουργία πλάνου χρηματοδότησης ώστε να υποστηριχθεί αποτελεσματικά και αποδοτικά η υλοποίηση της επένδυσης

 

• Αξιολόγηση της επένδυσης και ένταξη στο κατάλληλο πρόγραμμα επιδότησης με υποστήριξη κατά την περίοδο υλοποίησης

 

• Πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, καθώς και σε δάνεια με προνομιακό επιτόκιο μέσω του Τ.Α.Α

 

• Δυναμική αναπροσαρμογή του μίγματος εργαλείων σε νέες δυνατότητες που προσφέρονται σε επίπεδο νέων προγραμμάτων

Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ και ΤΑΑ

Ενεργά Προγράμματα

• Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων
• Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
• Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων & Υφιστάμενων ΜΜΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης
• Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ
• Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ
• Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ

Επενδύσεις Αναπτυξιακού Νόμου 4887/22

Το φθινόπωρο του 2022 ψηφίστηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887 και προκηρύχθηκαν τα δυο πρώτα καθεστώτα από σύνολο δεκατριών. Μέχρι σήμερα έχουν προκηρυχθεί τρία καθεστώτα 

• Μεταποίηση/εφοδιαστική
• Τουρισμός
• Επιχειρηματικότητα 360

 

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος εισάγει  υψηλά ποσοστά ενισχύσεων, την πλήρη διαφοροποίηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, το μέγιστο ύψος προσφερόμενης επιδότησης  και φορολογικών απαλλαγών, αλλά και τη δυνατότητα συνδυασμού κάθε καθεστώτος (υπό προϋποθέσεις) με τραπεζικά δάνεια επιδοτούμενου επιτοκίου μέσω του ΤΑΑ.

Στρατηγικές Επενδύσεις 

Δανεισμός μέσου Ταμείου Ανάκαμψης

& Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α) / Τραπεζικά δάνεια

Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν σε επιλεγμένους πελάτες μια σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία προσφέρουν προνομιακή πρόσβαση σε δανειακά κεφάλαια. Πολλά από αυτά προσφέρουν εγγυήσεις έναντι του κεφαλαίου που δανείζεται μια επιχείρηση όπως και προνομιακό επιτόκιο χορήγησης.

 

Στο πλαίσιο των δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Ελληνική κυβέρνηση παρέχει, μέσω 6 Τραπεζών, χαμηλότοκα επενδυτικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο της τάξης του 1%για περίοδο μέχρι και 12 ετών σε επιλεγμένες επιχειρήσεις.

Ενεργά προγράμματα:
1. TEПΙΧ – Νέα Επενδυτικά Δάνεια Ταμείου Επιχειρηματικότητας
2. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα EIF AGRI – Μεταποίηση Αγροδιατροφικού Τομέα
3. Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας
4. Ιnvest EU SME Competitiveness – Aνταγωνιστικότητα ΜΜΕ
5. ΕΑΤ Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης Digitalization Co Financing | Business Growth Fund
6. Αναπτυξιακός Νόμος Development Law Financial Instrument Guarantee Fund
7. Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο
8. Ταμείο μικρών δανείων αγροτικής επιχειρηματικότητας

 

Τα δάνεια του Τ.Α.Α. μπορούν να συνδυαστούν με άλλες μορφές ενισχύσεων (επιδοτήσεων και φορολογικών απαλλαγών) υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται σωρευτικά τα νέα όρια περιφερειακής ενίσχυσης.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Επέκταση Επιδόματος Μητρότητας: Τι Σημαίνει για τις Εργαζόμενες Μητέρες

Η πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Με αναδρομική ισχύ από τον