Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Παράμετροι επιλογής εταιρικού τύπου, μεταξύ ΑΕ & ΙΚΕ

Η Epidosis – Expand Your Business σας παρουσιάζει τους σημαντικότερους λόγους που θα βοηθήσουν έναν επιχειρηματία να επιλέξει τον κατάλληλο εταιρικο τύπο μεταξύ της Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) και της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ).

Εφαρμόζοντας  Εξατομικευμένο Φοροσχεδιασμό (Tax Planning) συμβάλλουμε μέσα απο Αναλύσεις – Συγκριτικούς Πίνακες και Πλούσια Γνώση, να λάβετε την απόφαση σας και να επιλέξετε τον κατάλληλο εταιρικό τύπο.

Ενδεικτικές παράμετροι που διαφέρουν μεταξύ ΑΕ & ΙΚΕ:

  • Το ύψους του απαιτούμενου μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου, καθώς στην Α.Ε. απαιτείται κατ’ ελάχιστον μετοχικό κεφάλαιο 24.000 ευρώ ενώ στην ΙΚΕ συστήνεται και με εταιρικό κεφάλαιο ενός ευρώ. 
  • Το είδος των εισφορών των μετόχων/εταίρων, επίσης διαφέρει εφόσον στην Α.Ε. οι μέτοχοι εισφέρουν είτε μετρητά είτε περιουσιακά στοιχεία που δύναται να αποτιμηθούν σε χρήμα. Στην ΙΚΕ οι εταίροι μπορούν να εισφέρουν, εκτός των παραπάνω δύο στοιχείων, και την προσωπική τους εργασία. Επίσης, μπορεί η εισφορά τους να είναι «εγγυοδοτική», δηλαδή μπορεί η εισφορά τους να συνίσταται στην ανάληψη ευθύνης για την αποπληρωμή των εταιρικών χρεών της ΙΚΕ μέχρι του ποσού που θα επιλέξουν.
  • Τα Όργανα Διοίκησης διαφοροποιούνται καθώς η Α.Ε. διοικείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρία μέλη (μπορεί βέβαια να εκχωρήσει για ορισμένα θέματα την εξουσία διοίκησης και σε ένα μόνο πρόσωπο, εφόσον τούτο προβλέπεται από το Καταστατικό της εταιρείας). Η ΙΚΕ κατά κανόνα διοικείται και από ένα μόνο πρόσωπο, δηλαδή τον Διαχειριστή της. 
  • Η Διάρκεια της θητείας των οργάνων της διοίκησης είναι διαφορετική, καθώς η θητεία των μελών του Δ.Σ. σε μία Α.Ε. δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξη (6) έτη, με εξαίρεση την περίπτωση, κατά την οποία η θητεία του ΔΣ παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική ΓΣ της εταιρείας. Στην πράξη, οι ΑΕ κάθε πενταετία προβαίνουν σε εκλογή νέου ΔΣ και στη συγκρότηση αυτού σε σώμα (αυτό απαιτείται ακόμη και στην περίπτωση που τελικά εκλεγούν ακριβώς τα ίδια πρόσωπα). Στην ΙΚΕ η θητεία του Διαχειριστή μπορεί να είναι αόριστης διάρκειας (οπότε ανάγκη τροποποίησης του Καταστατικού της θα ανακύψει μόνο αν για τον οποιοδήποτε λόγο προκύψει ανάγκη αλλαγής ή αντικατάστασης του Διαχειριστή).
  • Η Γενική Συνέλευση της ΑΕ & Το Σώμα εταίρων ΙΚΕ, όπου οι διατυπώσεις σύγκλησης της ΓΣ της ΑΕ είναι πιο περίπλοκες και χρονοβόρες σε σχέση με τις αντίστοιχες διατυπώσεις του ανωτέρω οργάνου στην ΙΚΕ.
  • Η Απεικόνιση της εταιρικής συμμετοχής στην Ανώνυμη Εταιρεία σε μετοχές, καθώς η ως άνω απεικόνιση προβλέπεται μόνο για τις ΑΕ, οι δε εκδοθησομένες μετοχές αποτελούν αξιόγραφα. Αντίθετα, τυχόν έγγραφο αφορούν τα εταιρικά μερίδια του εταίρου της ΙΚΕ και έχει μόνο βεβαιωτικό – αποδεικτικό χαρακτήρα.
  • Οι Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της ΑΕ είναι έγκυρες μόνο για τις ονομαστικές μετοχές και μόνο για τις μεταβιβάσεις εν ζωή και όχι αιτία θανάτου. Τυχόν προβλεπόμενοι περιορισμοί στην ΙΚΕ θα ισχύουν για όλα τα εταιρικά μερίδια και για όλα τα είδη μεταβιβάσεων (εν ζωή ή αιτία θανάτου), μπορούν να φθάνουν μέχρι και την απαγόρευση μεταβίβασης.
  • Προστασία μειοψηφούντος μετόχου/εταίρου. Στην ΙΚΕ μπορεί με καταστατική ρήτρα να εισαχθεί ο κανόνας της διπλής πλειοψηφίας κεφαλαίου και κεφαλών που ισχύει και στις ΕΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι αν υιοθετεί αυτός ο κανόνας, σε διμελή ΙΚΕ αυτός που θα έχει εισφέρει το 99 % του εταιρικού κεφαλαίου, δε θα μπορεί να λάβει ούτε μία απόφαση, αν δεν έχει εξασφαλίσει προηγουμένως και τη θετική ψήφου του εταίρου που έχει εισφέρει το 1 % του εταιρικού κεφαλαίου. Ο μειοψηφούν μέτοχος ΑΕ σε καμία περίπτωση δεν έχει τη «δύναμη» του μειοψηφούντος εταίρου της ΙΚΕ. Χάριν προστασίας των μειοψηφούντων μετόχων μπορούν μόνο να αυξηθούν τα απαιτούμενα ποσοστά απλής και εξαιρετικής καταστατικής απαρτίας και πλειοψηφίας. Και σε αυτήν την περίπτωση όμως, τίθενται περιορισμοί από το νόμο, αφού π.χ. τα καταστατικά οριζόμενα ποσοστά απλής απαρτίας και πλειοψηφίας θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι κατώτερα από τα εκ του νόμου οριζόμενα ποσοστά αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας, ώστε να διατηρείται η αρχή της διαφοροποίησης μεταξύ των δύο ειδών ΓΣ (απλής ή εξαιρετικής αντίστοιχα).

Η έμπειρη ομάδα της EPIDOSIS σας ανέλυσε 8 σημεία διαφοροποίησης μεταξύ της Α.Ε. και της ΙΚΕ και βρισκόμαστε στη διάθεσή σας, για να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τις διαδικασίες Ίδρυσης και Λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρείας και της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας αντίστοιχα, εφαρμόζοντας ένα πλάνο Εξατομικευμένου Φοροσχεδιασμού

Με εμπειρία 30 ετών επιδιώκουμε να χτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους πελάτες μας. 

Για εμάς, κάθε πελάτης είναι μοναδικός και αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα και σεβασμό όλα τα θέματα που τον απασχολούν.

 

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στην Φόρμα Επικοινωνίας και να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού. Επικοινωνήστε άμεσα με τα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να οριστεί μία συνάντηση.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Executive Tax Planning: Οδηγός για Επιχειρηματική Επιτυχία

Η EPIDOSIS προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού που καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησής σας σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Με εμπειρία άνω των 30 ετών, οι υπηρεσίες

Accounting

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων με το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προσφέρει σημαντική χρηματοδοτική υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής τους λειτουργίας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Με προϋπολογισμό