Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Οι Επενδύσεις ESG Ενισχύουν τη Χρηματοοικονομική Επίδραση των Ελληνικών Επιχειρήσεων

Μια πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα αποκαλύπτει τη θετική χρηματοοικονομική επίδραση που έχουν οι επενδύσεις που εστιάζονται σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβερνητικά (ESG) θέματα στις επιχειρήσεις.

 

Η έρευνα, που περιλάμβανε 100 διευθυντικά στελέχη και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ελληνικών εταιρειών, έδειξε ότι το 92% των συμμετεχόντων σκοπεύει να αυξήσει τις επενδύσεις τους σε πρωτοβουλίες ESG τον επόμενο χρόνο. Αυτό το σημαντικό ποσοστό αντανακλά τη δέσμευση των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών.

Επιπλέον, το 72% των συμμετεχόντων ανέφερε θετική χρηματοοικονομική επίδραση από τις επενδύσεις σε ESG θέματα, ενισχύοντας την άποψη ότι οι εταιρείες που υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές δεν εξυπηρετούν μόνο τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά επίσης επιφέρουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα.

Ωστόσο, η έρευνα αποκαλύπτει και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Το 93% των συμμετεχόντων διαπίστωσε σημαντικές διαφορές απόψεων μέσα στην ηγετική τους ομάδα σχετικά με την εξισορρόπηση των βραχυπρόθεσμων στόχων με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις για βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Το 87% αντιμετωπίζει πιέσεις για βραχυπρόθεσμα κέρδη από τους επενδυτές, ενώ μόνο το 27% πιστεύει ότι οι αρχές ESG έχουν ενσωματωθεί πλήρως στις δομές και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας ενισχύουν τη σημασία της στρατηγικής ESG για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν την ανάγκη για επιπλέον προσπάθειες για την πλήρη ενσωμάτωση των αρχών αυτών στις επιχειρηματικές πρακτικές και δομές λήψης αποφάσεων.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: