Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Νέα αποτελέσματα για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ»

Δημοσιεύθηκε η τέταρτη Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027» η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις επόμενες κατά σειρά υποβολής 125 αιτήσεις, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΟΠΣΚΕ.
Ειδικότερα, 102 αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη 1.456.104,83€ κρίνονται ως επιλέξιμες και 23 αιτήσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 600.357,56 € απορρίπτονται.


Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά με mail μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν διοικητική ένσταση μέσω του ΟΠΣΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 7 εργάσιμων ημερών από την επομένη κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης.

Δείτε εδώ τα ενεργά προγράμματα ΕΣΠΑ

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: