Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Με ποιο εργαλείο μπορεί ένας επιχειρηματίας να ελέγχει την κερδοφορία του;

Η στρατηγική ανάπτυξη και η αποτελεσματική διαχείριση της κερδοφορίας αποτελούν ζωτικούς παράγοντες για την επιτυχία κάθε επιχείρησης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Με την επέκταση του ανταγωνισμού και τις συνεχείς οικονομικές αλλαγές, η ανάγκη για στρατηγική ανάπτυξη που συνδυάζεται με αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου και βελτίωσης της κερδοφορίας είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.


Οι πιο άμεσοι τρόποι και αυτοί οι οποίοι θα αποτυπώσουν την πραγματική κατάσταση μιας επιχείρησης είναι ο Συντελεστής Μικτού και Καθαρού Κέρδους αντίστοιχα. Ποιο είναι το μικτό κέρδος, το λειτουργικό κέρδος και φυσικά το πολυπόθητο καθαρό κέρδος. Τι είναι το καθένα εν συντομία:

Μικτό Κέρδος: Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων
Λειτουργικό Κέρδος: Πωλήσεις – Κόστος Πωληθέντων + Έξοδα Πωλήσεων + Διοικητικά Έξοδα
Καθαρό Κέρδος: Πωλήσεις – Όλα τα έξοδα της επιχείρησης.

Από τα παραπάνω το μικτό κέρδος και το καθαρό κέρδος, είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να απασχολεί τον κάθε επιχειρηματία. Μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι και τα ΕΛΚΕ χρησιμοποιούν ακριβώς τον ίδιο τρόπο για την έναρξη ελέγχων.

Αν οι έλεγχοι δεν είναι ικανοποιητικοί (υπάρχει ειδικός πίνακας από το Υπουργείο όπου καθορίζονται τα ελάχιστα επίπεδα) τότε θα προχωρήσουν σε έναρξη ελέγχου.

Ο κάθε επιχειρηματίας πρέπει να προβαίνει σε έλεγχο των παραπάνω δεικτών, σε τακτά χρονικά διαστήματα για τους παρακάτω λόγους:

• Αν γίνεται τακτικά υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία μεταξύ των περιόδων όπου οι πληροφορίες των διαφορών που προκύπτουν είναι πολύ σημαντικές καθώς έτσι γίνεται πιο εύκολα αντιληπτό τι πάει καλά ή τι δεν πάει καλά και πρέπει να αλλάξει

 

• Γνωρίζει εγκαίρως την πραγματική εικόνα της επιχείρησης του και μπορεί να λαμβάνει ορθές και αποτελεσματικές αποφάσεις για την πορεία αυτής


• Ελέγχει τα χρηματικά του διαθέσιμα

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: