Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Κομισιόν για Ελλάδα: Ανάπτυξη 2,3% το 2024 – μειώνεται το χρέος

Σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις της Κομισιόν για το φθινόπωρο, η οικονομία της Ελλάδας αναμένεται να καταγράψει συνολική ανάπτυξη 2,4% το 2023. Οι κύριοι παράγοντες που θα υποστηρίξουν αυτήν την ανάπτυξη είναι η εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRP) και μια ανθεκτική αγορά εργασίας.

 

Εν τω μεταξύ, προβλέπεται επιβράδυνση του πληθωρισμού στο 4,3% για το τρέχον έτος και στο 2,8% έως το 2024. Η Κομισιόν εκτιμά πρωτογενές πλεόνασμα 2,5% για το 2024. Επίσης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ανάπτυξη της χώρας αναμένεται να είναι 2,3% και 2,2% το 2024 και 2025 αντίστοιχα, σημειώνοντας αισθητή βελτίωση σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

 

Σύμφωνα με την Έκθεση, η πρόβλεψη για τον ονομαστικό πληθωρισμό στην Ελλάδα είναι 4,3% το 2023, με προοπτική μείωσης σε περίπου 2,1% έως το 2025, λόγω των αυστηρότερων συνθηκών στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, προβλέπεται συρρίκνωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης λόγω της συγκρατημένης αύξησης των δαπανών και των υψηλότερων εσόδων.

 

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η συρρίκνωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, σε συνδυασμό με τη σταθερή αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ, θα συμβάλει στη μείωση του υψηλού δείκτη δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ. Επιπλέον, η ανάλυση της Επιτροπής για την Ελλάδα υπογραμμίζει τη σταθερή ανάπτυξη της οικονομίας, επικεντρωμένη κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση, τις εξαγωγές, και τις καθαρές εξαγωγές, προκειμένου να διατηρηθεί η σταθερότητα και η ανάκαμψη.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς:

Accounting

Noμικές Υπηρεσίες

H Φιλοσοφία μας Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών συννυφασμένες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Με εξειδικευμένη νομική