Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Η Σημασία της Βιωσιμότητας (ESG) στις Επιχειρήσεις

Η Έννοια της Βιωσιμότητας (ESG) αναφέρεται σε ένα σύνολο παραγόντων που εκφράζουν την κοινωνική, περιβαλλοντική και διακυβερνητική επίδοση μιας επιχείρησης. Είναι ένας τρόπος μέτρησης του πώς μια εταιρεία συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και πώς διαχειρίζεται τους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και διακυβερνητικούς της κινδύνους και ευκαιρίες.

 

Για τις επιχειρήσεις, η υιοθέτηση της προσέγγισης ESG έχει πολλά οφέλη, τα οποία συμβάλλουν στην εικόνα της εταιρείας σας:

  1. Διαφοροποίηση και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα: Η ενσωμάτωση της βιωσιμότητας μπορεί να ξεχωρίσει την επιχείρησή σας από τους ανταγωνιστές και να προσφέρει ένα προσωπικό αίσθημα ευθύνης στους καταναλωτές.
  2. Ενίσχυση της Εταιρικής Εικόνας: Η δράση για τα θέματα ESG βελτιώνει την εικόνα της εταιρείας, καθώς δείχνει ότι ενδιαφέρεται για την κοινωνία και το περιβάλλον.
  3. Μείωση Κινδύνων: Η διαχείριση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων μειώνει τους δυνητικούς κινδύνους που σχετίζονται με αυτά.
  4. Προσέλκυση Επενδυτών: Πολλοί επενδυτές προτιμούν εταιρείες που έχουν συστήματα ESG, καθώς θεωρούν ότι αυτές έχουν καλύτερη μακροπρόθεσμη απόδοση.
  5. Εξοικονόμηση Πόρων: Η αποδοτική χρήση πόρων και η μείωση των αποβλήτων συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Συνοψίζοντας, οι αρχές της Βιωσιμότητας (ESG) αντιπροσωπεύουν πλέον έναν καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία και τη διαρκή ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η δέσμευση στους τομείς της Κοινωνικής, Περιβαλλοντικής και Διακυβερνητικής Επίδοσης όχι μόνο συντελεί στην προώθηση μιας πιο αειφόρου οικονομίας και κοινωνίας, αλλά ενισχύει και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σε έναν όλο και πιο απαιτητικό επιχειρηματικό κόσμο.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού