Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων – Η σωστή προσέγγιση

Η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων στο σύγχρονο ρευστό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Αναφέρεται στην πρακτική της επιχείρησης να επιδιώκει δραστηριότητες που τη συνδέουν με τη διεθνή αγορά και το διεθνές εμπόριο. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί σημαντικό στρατηγικό στοιχείο, καθώς επιτρέπει στους επιχειρηματίες να διευρύνουν τις ευκαιρίες τους και να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, η σωστή προσέγγιση απαιτεί προετοιμασία, σχεδιασμό και στρατηγική.

Η εξωστρέφεια μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, αλλά απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και διαχείριση. Είναι σημαντικό να αναλύσετε τις αγορές στις οποίες επιθυμείτε να εισέλθετε και να προετοιμαστείτε καλά προτού αναλάβετε τη διεθνή δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα, στο χώρο των εξαγωγών, οι οποίες αποτελούν σημαντικό κομμάτι της διεθνούς εμπορικής δραστηριότητας, είναι απαραίτητη η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς η διαδικασία των εξαγωγών είναι πολύπλοκη.

Ειδικότερα, στο χώρο των εξαγωγών, η EPIDOSIS, μπορεί να σας παρέχει:


•Βασικά Σεμινάρια Εξαγωγών: Εκπαίδευση σχετικά με τη διαδικασία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των νομικών, τελωνειακών, και διακυβερνητικών απαιτήσεων


•Διεθνής Εμπορία και Εξαγωγική Στρατηγική: Σεμινάρια που εξετάζουν το διεθνές εμπόριο, την εξαγωγική στρατηγική, και τον τρόπο επέκτασης στις διεθνείς αγορές


•Εξαγωγική Χρηματοδότηση: Σεμινάρια που εστιάζουν στον τρόπο χρηματοδότησης των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων και των διαδικασιών χρηματοδότησης


•Ειδίκευση στην ανάπτυξη διεθνών επιχειρήσεων και στη χάραξη στρατηγικής σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας


Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διεθνούς εμπορίου, απαιτούν σωστή κατανόηση και εξειδικευμένες γνώσεις.

 

Η EPIDOSIS είναι εδώ για να σας υποστηρίξει σε αυτό το ταξίδι, παρέχοντάς σας τις απαραίτητες πληροφορίες και τα εργαλεία που χρειάζεστε για να επιτύχετε τους στόχους σας. Χτίζοντας μια πραγματική κουλτούρα εξωστρέφειας και προσφέροντας προστιθέμενη αξία τόσο στην ίδια την επιχείρηση όσο και στην Ελληνική Οικονομία.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού