Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

ΕΣΠΑ: Νέα Αποτελέσματα στη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Η έκτη Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021–2027» δόθηκε στη δημοσιότητα, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα αξιολόγησης για τις 336 υποβληθείσες αιτήσεις.

Από αυτές, 228 επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση με δημόσια δαπάνη
3.305.320,58€, ενώ οι υπόλοιπες 108 απορρίφθηκαν με συνολικό προϋπολογισμό
3.044.105,82€.

Συνολικά, τα εγκεκριμένα έργα ανέρχονται σε 704, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη
10.172.999,81€. Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για αξιολόγηση
φτάνει τις 980, με την αιτούμενη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται σε 14.475.658,81€ και τον
συνολικό αιτούμενο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό στα 27.927.560,61€.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία επτά εργάσιμων ημερών από την επομένη
κοινοποίησης του τελικού πορίσματος αξιολόγησης για να υποβάλουν διοικητική ένσταση
μέσω του ΟΠΣΚΕ.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς:

Accounting

Noμικές Υπηρεσίες

H Φιλοσοφία μας Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών συννυφασμένες με τις ιδιαιτερότητες της κάθε υπόθεσης, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους εντολείς μας. Με εξειδικευμένη νομική