Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

ΕΣΠΑ: Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ

Σκοπός της δράσης είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των ΜΜΕ ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ψηφιακές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Δικαιούχοι είναι:

• Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ για τουλάχιστον ένα έτος και διαθέτουν τουλάχιστον τρεις ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης

• Επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α ́ 139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

Ενισχυόμενος προϋπολογισμός: από 18.000€ έως30.000€.

Διάρκεια υλοποίησης: δεν θα ξεπερνά τους εννέα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης
Επιλέξιμες δαπάνες:
• Δαπάνες Εξοπλισμού: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου
• Δαπάνες Λογισμικού: προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας όπως εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, email, VPN κ.α.
• Δαπάνες Λογισμικού: προμήθεια διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής όπως: ERP, WMS, CRM, ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής, έως 15% του συνολικού προϋπολογισμού
• Δαπάνες Λογισμικού για την κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, εφαρμογών, έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού
• Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών για την ψηφιακή αναβάθμιση όπως: τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού
• Έμμεσες δαπάνες

Επιπλέον οι επιχειρήσεις πρέπει:
• Να υποβάλλουν μία αίτηση ανά ΑΦΜ
• Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας
• Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση
• Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για τουλάχιστον ένα έτος
• Το business plan να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμο ΚΑΔ
• Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης
• Nα μην έχουν τόπο υλοποίησης την κύρια κατοικία του Δικαιούχου
• Να μπορούν να υλοποιήσουν τις δαπάνες στην έδρα τους ή/και σε υποκαταστήματά τους, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια Κατηγορία Περιφέρειας και εφόσον έχουν ίδια ένταση ενίσχυσης.

Οι Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων της EPIDOSIS παρέχουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της:


• Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ
• Διαχείρισης Επενδυτικών Σχεδίων
• Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού


Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε βήμα-βήμα στο σχεδιασμό της επιχειρηματικής σας ιδέας μέχρι την υλοποίηση της με την πλήρη αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στην Φόρμα Επικοινωνίας και να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού. Επικοινωνήστε άμεσα με τα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να οριστεί μία συνάντηση.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: