Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Διαχείριση του ταμείου: Πρακτικές συμβουλές για τη διατήρηση της ρευστότητας

Η οικονομική κρίση δίδαξε με τον πιο άμεσο τρόπο ότι οι επιχειρήσεις δεν πτωχεύουν λόγω έλλειψης πωλήσεων ή κερδοφορίας, αλλά λόγω έλλειψης ταμειακών διαθεσίμων και αδυναμίας ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις τους.

 

Η ρευστότητα μιας επιχείρησης είναι μια δύσκολη υπόθεση καθώς πολλές φορές αναγκάζεται ο επιχειρηματίας να προχωρεί σε τονωτικές ενέσεις προς την εταιρία γεγονός που μειώνει όμως την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και επί της ουσίας κρύβει κάτω από το χαλί αδυναμίες που υπάρχουν στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

 

Για το λόγο αυτό, στην EPIDOSIS, δημιουργούμε τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία αποκλειστικά προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της δραστηριότητάς σας τα οποία αποτυπώνουν την ταμειακή σας κατάσταση σε καθημερινή, μηνιαία και ετήσια βάση.

Η ρευστότητα μπορεί να βελτιωθεί με τους παρακάτω τρόπους:

 • Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
 • Δανειοδότηση
 • Λήψη Χρηματοδότησης
 • Μείωση Περιόδου Είσπραξης των απαιτήσεων της επιχείρησης από τους πελάτες της
 • Αποφυγή επισφαλών απαιτήσεων- Διαλογή Πελατολογίου – Ασφάλιση Πιστώσεων 
 • Αύξηση της περιόδου αποπληρωμής των προμηθευτών
 • Λεπτομερής μελέτη των περιόδων μεγαλύτερης ρευστότητας και των παραγόντων που την προκαλούν
 • Αναδιάρθρωση προσφερόμενων προϊόντων/υπηρεσιών (Αλλαγή σε προϊόντα που απαιτούν μικρότερο χρόνο παραγωγής)
 • Επέκταση αγορών / target group
 • Συρρίκνωση αποθεματοποίησης των εμπορευμάτων / προϊόντων / πρώτων υλών
 • Μείωση Λειτουργικού και λοιπού κόστους
 • Outsourcing: Εκχώρηση υπηρεσιών σε τρίτους

Η ομάδα οικονομικών συμβούλων της EPIDOSIS, μέσω της πολύχρονης εμπειρίας της, αναλαμβάνει την ταμειακή παρακολούθηση («την καρδιά») της επιχείρησής σας και τον αποτελεσματικό ανασχεδιασμό του ταμειακού σας προγραμματισμού. Αντιμετωπίζουμε τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις που λαμβάνετε σχετικά με το ταμείο μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική σας υγεία και αντοχή στις αντιξοότητες.

 

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

Επέκταση Επιδόματος Μητρότητας: Τι Σημαίνει για τις Εργαζόμενες Μητέρες

Η πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε νέες κατηγορίες εργαζόμενων μητέρων σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Με αναδρομική ισχύ από τον