Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Διαχείριση και Διασύνδεση: Ίδρυση Υποκαταστήματος Ελληνικής Εταιρείας (ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ) στην Κύπρο

Η EPIDOSIS σας προτρέπει να εκμεταλλευτείτε νόμιμα τα προνομιακά φορολογικά και ασφαλιστικά καθεστώτα της Κύπρου και να διατηρήσετε την έδρα σας στην Ελλάδα (Κεντρικά Γραφεία), διατηρώντας τον έλεγχο της διοίκησης στα χέρια σας, χωρίς να υποχρεωθείτε σε αλλαγές στο γραφείο, τους συνεργάτες ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της τρέχουσας επιχείρησης στην Ελλάδα, μέσω της ίδρυσης υποκαταστήματος στην Κύπρο.

 

Το υποκατάστημα στην Κύπρο, εκτός από το να αποτελέσει μια διεύρυνση στην ανερχόμενη αγορά της Κύπρου, θα συμβάλει στην αναβάθμιση της επιχειρηματικής εικόνας σας, καθιστώντας την πολυεθνική και προσφέροντας επιπλέον φορολογικά πλεονεκτήματα στη δραστηριότητά σας.

 

Το υποκατάστημα της Ελληνικής εταιρείας (ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ) στην Κύπρο υπόκειται σε φορολόγηση 12,5% επί των καθαρών κερδών και δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς κεφαλαίων από την Ελληνική εταιρεία χωρίς την απαίτηση να είστε κάτοικος εξωτερικού. Επιπλέον, παρέχει την ευελιξία να πραγματοποιεί ατομικές και κοινές συναλλαγές τόσο μεμονωμένα όσο και σε συνεργασία με τα κεντρικά γραφεία (Κεντρικά Γραφεία) στην Ελλάδα, διατηρώντας ενοποιημένο ισολογισμό.

Η ομάδα της EPIDOSIS αποτελείται από έμπειρα στελέχη με φυσική παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, γνωρίζοντας εκ του βάθους τη συνδυαστική φορολογική νομοθεσία της κάθε χώρας. Η ίδρυση υποκαταστήματος θα σας βοηθήσει στην σημαντική μείωση της φορολογίας με νόμιμο τρόπο και απόλυτη διαφάνεια.

Mπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στη Φόρμα Επικοινωνίας  ή να μας καλέσετε στα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: