Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Βραχυχρόνια Μίσθωση: Τι αλλάζει, πότε απαιτείται άνοιγμα βιβλίων

ο Χάρης Θεοχάρης, Yφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ξεκαθάρισε από το βήμα του 24ου συνεδρίου της Prodexpo, ότι:

«Δεν θα εφαρμόσουμε σκληρά όρια για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, θα φέρουμε ισορροπία στην αγορά χωρίς να την ταρακουνήσουμε»

To νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, θα τεθεί σε ισχύ
από την 1η Ιανουαρίου.

Τονίστηκαν τα εξής σημεία:
• Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στις βραχυχρόνιες μισθώσεις,
καθώς καταργήθηκε ο 90ήμερος περιορισμός.


• Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός με τον
ξενοδοχειακό κλάδο, ώστε να μην υπάρχουν ολόκληρα κτίρια που
κρύβονται πίσω από τη βραχυχρόνια μίσθωση και λειτουργούν ως
ξενοδοχεία, χωρίς όμως να πληγεί η ανάπτυξη των βραχυχρόνιων
μισθώσεων για χιλιάδες ιδιοκτήτες.


• Περιορισμός στα φυσικά πρόσωπα σε δύο ακίνητα (το 70% της
αγοράς) και όσοι έχουν τρία ή περισσότερα ακίνητα πρέπει να
καταχωρηθούν και να πληρώνουν φόρους.


• Επισήμανση βέλτιστων πρακτικών για τη συνεργασία των
πλατφορμών με την κυβέρνηση όσον αφορά τις βραχυχρόνιες
μισθώσεις.

 

• Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της δυνατότητας
οικογενειών να αυξάνουν το εισόδημά τους και ενίσχυση του υγιούς
ανταγωνισμού.


• Ενθάρρυνση της μακροχρόνιας μίσθωσης κενών ακινήτων.


• Δέσμευση της Airbnb να συνεργαστεί με την ελληνική κυβέρνηση
για τη θέσπιση εθνικού φόρου επί τουριστικού επιπέδου με αυτόματη
είσπραξη.


• Προτροπή για μείωση της φορολογίας για τους ιδιοκτήτες ακινήτων
και την ανακαίνιση παλαιών κτιρίων.


• Αναγνώριση της πρόκλησης της γήρανσης του κτιριακού αποθέματος
και της ανάγκης ενθάρρυνσης της ανακαίνισης παρά το υψηλό κόστος και τους φόρους.


• Πρόταση χρήσης χρηματοδοτικών εργαλείων και δανείων για
ανακαίνιση, συμπεριλαμβανομένων των διαθέσιμων προγραμμάτων
της κυβέρνησης και της προσέγγισης με τη συμμετοχή δυναμικής
ομάδας.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: