Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Ίδρυση – Σύσταση Εταιρίας στην Βουλγαρία

Η Βουλγαρία θεωρείται μια φιλική χώρα για επενδύσεις και αποτελεί φορολογικό και ασφαλιστικό παράδεισο των Βαλκανίων και της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης γενικότερα. Η ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία είναι νόμιμη και ανοικτή με όλα τα πλεονεκτήματα της ΕΕ, με φορολογικό συντελεστή μόλις
10% για τα κέρδη των εταιριών και 5% μερισματικό φόρο που επιβάλλεται μόνο στη Βουλγαρία.

Επιπρόσθετα, η χώρα απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής
νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης διακίνησης ατόμων,
εμπορευμάτων και κεφαλαίων. Η διαδικασία ίδρυσης εταιρείας στη Βουλγαρία
είναι απλή και γρήγορη, χωρίς περίπλοκη γραφειοκρατία και με ευκολή
πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα επαγγέλματα.

Πιο συγκεκριμένα, με την EPIDOSIS, με φυσική παρουσία στα γραφεία μας
στη Σόφια, σε μόλις 2 εργάσιμες ημέρες, είναι δυνατόν να αποκτήσετε τον
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της Βουλγαρίας και εταιρικούς
τραπεζικούς λογαριασμούς. Εντός 6 εργάσιμων ημερών, η διαδικασία
ολοκληρώνεται πλήρως. Παράλληλα, η επιχείρησή σας θα εγγραφεί στο
σύστημα VIES και θα αποκτήσει ευρωπαϊκό ΑΦΜ (VAT), καθώς και τον
τελωνειακό αριθμό EORI, ο οποίος αφορά τις διεθνείς συναλλαγές με Τρίτες
Χώρες.

Ακόμα σας παρέχουμε:
•Άνοιγμα εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού στη Βουλγαρία (full pack)
•Έλεγχος των ταμειακών διαθέσιμων με σκοπό τη διανομή μερισμάτων
•Αιτήματα επιστροφής του ΦΠΑ με αποτελεσματικότητα και λογιστική
ορθότητα απέναντι στη Φορολογική Αρχή (NRA)
•Επαναπατρισμός κεφαλαίων από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα από μερίσματα
βουλγαρικής εταιρείας χωρίς φορολογική επιβάρυνση στην ελληνική
φορολογική δήλωση
•Καταχώρηση ως φορολογικός κάτοικος της Βουλγαρίας (Tax Resident BG)
στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού
•Διακοπή, εκκαθάριση και λύση της εταιρείας σας στη Βουλγαρία

•Διαμεσολάβηση στη χορήγηση δανείων από πολυεθνικές τράπεζες σε
βουλγαρικές εταιρείες
•Σύνταξη και υποβολή ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου για εταιρείες
στη Βουλγαρία
•Καταχώρηση φακέλου για μισθώσεις και ενοικιάσεις επαγγελματικών
οχημάτων
•Δημιουργία ιστοσελίδας στη βουλγαρική γλώσσα για ενίσχυση της εμπορικής
πολιτικής στην αγορά της Βουλγαρίας και της φορολογικής ασφάλειας

Πρόκειται για ένα μοντέλο το οποίο λύνει τόσο γραφειοκρατικά και
φορολογικά προβλήματα όσο και διοικητικά. Η EPIDOSIS, σας παραθέτει νέα
δεδομένα που σας δίνουν την δυνατότητα να αναπτύξετε και να επεκτείνετε
την επιχείρηση σας με ασύγκριτά πλεονεκτήματα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για να αναλύσουμε τα παραπάνω. Mπορείτε
να μας στείλετε μήνυμα στην
Φόρμα Επικοινωνίας και να κλείσετε ένα δωρεάν ραντεβού. Επικοινωνήστε άμεσα με τα γραφεία μας στην Αθήνα  2106810690 ή στην Θεσσαλονίκη 2310477725 για να οριστεί μία συνάντηση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για να αναλύσουμε τα παραπάνω.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Νέων & Υπό Σύσταση Μεγάλων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027 η εν λόγω δράση συνολικού ύψους

Blog

«Ενίσχυση Επενδυτικών Σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων Υφιστάμενων Μεγάλων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ

Σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» ΕΣΠΑ 2021-2027, η εν λόγω δράση συνολικού