Συμμετέχουμε στη FOOD EXPO 2024 09-11/03: Θα μας βρείτε Αίθουσα 02 / Περίπτερο Ε33

Έρευνα Πανελλήνιου Σύνδεσμου Εξαγωγέων και Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ): Οι προκλήσεις για το 2024

Για την επόμενη χρονιά, η εκτιμώμενη ανάκαμψη του διεθνούς εμπορίου το 2024 (+3,4%, από +0,8% φέτος, σε όρους όγκου) θα ενισχύσει σημαντικά τις ελληνικές εξαγωγές. Ωστόσο, τρεις παράγοντες θα λειτουργήσουν ανασταλτικά ως προς αυτό:

  1. Οι πρώτοι μήνες του 2024 θα παραμείνουν υπό πίεση (εν μέρει λόγω της μειωμένης παραγωγής ελαιόλαδου και ελιών στοιχίζοντας περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες ανάπτυξης στο έτος) – τάση που επιβεβαιώνεται από τη χαμηλότερη επίδοση των ελληνικών εξαγωγικών παραγγελιών έναντι της Ευρωπαϊκής
  2. Η απώλεια μεριδίων στους μεγάλους κλάδους ένδυσης/υφασμάτων και μετάλλων θέτει υπό αμφισβήτηση την ανάκαμψής τους.
  3. Η αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον θα παραμείνει (κυρίως όσον αφορά τη γεωπολιτική αστάθεια, τα υψηλά επιτόκια και τον πληθωρισμό)

Οι ελληνικές εξαγωγές, επιταχύνοντας συνεχώς μέσα στη χρονιά, εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 2-3% το 2024, παραμένοντας ωστόσο χαμηλότερα της μεσοπρόθεσμης τάσης για την ετήσια ανάπτυξή τους, περίπου 5%.

Κοινοποίηση σε

Περισσότερα

Accounting

10 Q&A για τις Βουλγαρικές Εταιρίες

1. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μίας Βουλγαρικής έναντι μίας Ελληνικής Εταιρείας; Μία βουλγαρική εταιρεία εξασφαλίζει στον μέτοχο το 90%  των καθαρών κερδών να διανεμηθεί ως

Accounting

Ανάπτυξη στην Πράξη // Οne to One 30′

Η EPIDOSIS είναι μια εταιρία παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζει με ολοκληρωμένο τρόπο την σταθερότητα και την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στους παρακάτω τομείς: