+30.2310477725Ξεκινήστε

Η μεταφοράς της έδρας σας σε χώρες που ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα όπως  η Βουλγαρία και η Κύπρος, η διατήρηση υποκαταστήματος στην Ελλάδα θα σας εξασφαλίσει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των υπόλοιπων ημεδαπών εταιρειών καθώς θα μπορείτε να αποκομίσετε όλες τις φορολογικές διευκολύνσεις που επικρατούν στις χώρες αυτές χωρίς να διακόψετε την δραστηριότητα σας εντός συνόρων.

Το υποκατάστημα αλλοδαπής αποτελεί μια επιπλέον εταιρική μορφή η οποία σας επιτρέπει να αποκτήσετε ευκολότερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές με τα όσα σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα συνεπάγονται απολαμβάνοντας παράλληλα όλα τα οφέλη από την αδιάκοπη επιχειρηματική δραστηριότητά σας στην Ελλάδα.

Η μεγάλη εμπειρία και χρόνια ενασχόληση με τα φορολογικά καθεστώτα της Πολωνίας, Κύπρου, Βουλγαρίας και Ελλάδας μας επιτρέπει να προσφέρουμε ένα μεγάλο εύρος βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών για τις συγκεκριμένες χώρες. Παράλληλα, ο εξατομικευμένος φοροσχεδιασμός που θα εκτελέσουμε αποκλειστικά για την εταιρεία σας θα μεγιστοποιήσει το κέρδος σας και θα δημιουργήσει μια λειτουργική, επωφελή και βιώσιμη ευρωπαϊκή εταιρεία.

Η τεχνογνωσία που διαθέτουμε θα σας καθοδηγήσει στην επιλογή της κατάλληλης αγοράς μέσω της οποίας η εταιρεία σας θα αποκτήσει ένα παγκόσμιο προφίλ και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Πολύ απλά, η συγκεκριμένη επιχειρηματική στρατηγική σας επιτρέπει να αξιοποιήσετε όλα τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Φορολογική και Ασφαλιστική Νομοθεσία.

  1. Μηδενικές εισφορές ΕΦΚΑ στην Ελλάδα ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος τόσο για το νόμιμο εκπρόσωπο όσο και τους ιδιοκτήτες της εταιρείας
  2. Απαλλαγή από την διανομή μερισμάτων στην Ελλάδα και δυνατότητα επαναπατρισμού κεφαλαίων στην μητρική εταιρία στο εξωτερικό
  3. Δυνατότητα ορισμού ως νόμιμο εκπρόσωπο οποιουδήποτε ατόμου διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ, χωρίς να επηρεάζεται η εταιρεία από την προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα του
  4. Υποβολή ενοποιημένου ισολογισμού στην χώρα που βρίσκεται η νόμιμη έδρα της επιχείρησης και εξασφάλιση ιδιαίτερης μεταχείρισης στην φορολόγηση εντός συνόρων
  5. Δρομολόγηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών μέσω της έδρας της εταιρείας στο εξωτερικό αλλά και του υποκαταστήματος στην Ελλάδα με απαλλαγή από το ΦΠΑ
  6. Συνδιαμόρφωση των ταμειακών διαθέσιμων μεταξύ του κεντρικού καταστήματος στο εξωτερικό και του υποκαταστήματος στην Ελλάδα από κοινού με αποτέλεσμα την ευκολότερη μετακίνηση κεφαλαίων και την μεγαλύτερη ευελιξία σε εσωτερικό δανεισμό
  7. Το υποκατάστημα αλλοδαπής διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ και υπάγεται κανονικά στην ΔΟΥ Ανώνυμων Εταιρειών

Επικοινωνήστε άμεσα με έναν εκπρόσωπο της Epidosis και λάβετε εξατομικευμένη συμβουλευτική για την επιχείρηση σας.

Privacy Preferences
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, μπορεί να αποθηκευτούν πληροφορίες από τον περιηγητή σας για διάφορες υπηρεσίες, συνήθως υπό τη μορφή Cookies. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας. Παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας ότι ο αποκλεισμός κάποιοων coookies μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.