Ίδρυση - Σύσταση Κυπριακής Εταιρίας

Ο Περί Εταιρειών Νόμος Κεφ. 113 επιτρέπει στην ίδρυση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (LTD) με ένα μέτοχο, μονοπρόσωπη εταιρεία. Φυσικά υπάρχει και η δυνατότητα με περισσότερους μετόχους (πολυπρόσωπη)

Η ίδρυση της εταιρείας απαιτεί


  • Την έγκριση ονόματος της εταιρείας, και καθορισμό του αντικειμένου της εταιρείας. Να σημειωθεί ότι το κυπριακό δίκαιο δίδει την ευχέρεια για διευρυμένο αντικείμενο απασχόλησης της εταιρείας
  • Ονομαστικό κεφάλαιο και εκδοθέν κεφάλαιο όπου η εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί με το πιο χαμηλό κεφάλαιο. Το εκδοθέν κεφάλαιο που η εταιρεία θα εκδώσει για κάθε μέτοχο θα πρέπει να καταβληθεί εντός του οικονομικού έτους της ίδρυσης της εταιρείας.
  • Διοικητικό Συμβούλιο όπου μπορεί να απαρτίζεται από ένα μόνο άτομο , εφόσον η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη ή με περισσότερα άτομα. Η εταιρεία για να επωφελείται από την συνολική φορολογία της Κύπρου θα πρέπει να φαίνεται ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται στην Κύπρο.

Ο χρόνος εγγραφής της εταιρείας είναι μία βδομάδα, μετά την έγκριση του ονόματος της εταιρείας.

Ίδρυση - Σύσταση Κυπριακής Εταιρίας

Ίδρυση - Σύσταση Κυπριακής Εταιρίας

Cookies? 🍪

Χρησιμοποιούμε cookies για τη μέγιστη εμπειρία πλοήγησης στο website μας Μάθε περισσότερα